Home

Bereken uw maximale bijdrage

Het maximaal aftrekbare bedrag in 2021 bedraagt 3.800,01 euro voor uw sociaal VAPZ . 

Aanvullend pensioen

 • VAPZ, sociaal VAPZ, POZ, IPT
 • 1,20%  basisinterest 2021 voor het sociaal VAPZ
 • Bij de beste voorwaarden op de markt
Meer info

Gewaarborgd inkomen

 • Volledige dekking
 • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zwangerschapscomplicaties, burn-out... en vanaf 1% arbeidsongeschiktheid
Meer info

Sociale voordelen RIZIV

 • Meer dan 50 jaar ervaring
 • Eén enkele rekening voor de sociale voordelen RIZIV en het sociaal VAPZ 
 • 1,20% basisinterest in 2021, eventueel aangevuld met een winstdeelname


 

Meer info

Verzekeringen

Voordelige voorwaarden voor al uw behoeften:

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Familiale verzekeringen
 • Hospitalisatie
 • Autoverzekering
 • Brandverzekering
 • ...
Meer info

Recent nieuws

Sociale voordelen 2020: de belangrijkste wijzigingen

22 februari 2021
* Minimale activiteitsdrempel voor tandartsen
* Verlaging van de activiteitsdrempel voor de sociale voordelen 2020
* Militaire artsen en schoolartsen
Lees dit artikel

Kinesitherapeuten: Conventie kinesitherapeuten - verzekeringsinstellingen 2021

2 februari 2021
De Conventie M/21, afgesloten op 22 december 2020 tussen kinesitherapeuten en verzekeringsinstellingen, werd op 25 januari 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatblad.
Lees dit artikel

Vijf redenen om voor Amonis te kiezen

Pensioenfonds

Flexibele structuur die zorgt voor een beter rendement met hetzelfde veiligheidsniveau.

Hoog rendement

Een van de beste rendementen op de markt: 1,2% basisinterest voor het sociaal VAPZ in 2020.

Lage kosten

Een van de laagste instapkosten: 3% op de stortingen. Geen heffing op de reserve.

Not for profit

Herverdeling van de winst, afstemming van de belangen van de leden en de Algemene Vergadering.

Life cycle model

Begeleiding in elke fase van uw leven: van het einde van uw studies tot na uw pensioen.

Amonis BEVEK nv

BEVEK staat voor Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Een BEVEK is een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB). Dat is een vennootschap die bedragen van investeerders collectief belegt in financiële activa.