Home

Sociaal VAPZ: bereken uw maximale bijdrage

Het maximaal aftrekbare bedrag in 2021 bedraagt 3.800,01 euro voor uw sociaal VAPZ . 

 Herinnering: basisinterest 1,2% sociaal VAPZ

Basisinterest 2021: 1% voor het VAPZ en 1,2% voor het sociaal VAPZ, verhoogd met een eventuele winstdeelname (2,15% globaal nettorendement in 2020).

Stort op tijd uw bijdrage: voor 27 december 2021

Aanvullend pensioen

 • VAPZ, sociaal VAPZ, POZ, IPT
 • 1,20%  basisinterest 2021 voor het sociaal VAPZ
 • Bij de beste voorwaarden op de markt
Meer info

Gewaarborgd inkomen

 • Volledige dekking
 • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zwangerschapscomplicaties, burn-out... en vanaf 1% arbeidsongeschiktheid
Meer info

Sociale voordelen RIZIV

 • Meer dan 50 jaar ervaring
 • Eén enkele rekening voor de sociale voordelen RIZIV en het sociaal VAPZ 
 • 1,20% basisinterest in 2021, eventueel aangevuld met een winstdeelname


 

Meer info

Verzekeringen

Voordelige voorwaarden voor al uw behoeften:

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Familiale verzekeringen
 • Hospitalisatie
 • Autoverzekering
 • Brandverzekering
 • ...
Meer info

Recent nieuws

Covid-19 & de minimale activiteitsdrempel voor uw sociale voordelen RIZIV 2020

23 juli 2021
Door de COVID-19-pandemie werden heel wat zorgverleners verplicht om hun professionele activiteiten te verminderen in 2020. Het RIZIV heeft daarom beslist om de minimale activiteitsdrempel, die het recht op de sociale voordelen RIZIV bepaalt, te verlagen. 
Lees dit artikel

Verduidelijking drempels kinesitherapeuten

22 juli 2021
Tot de sociale voordelen 2019 werd de activiteitsdrempel, die bepalend was voor uw recht op sociale voordelen, berekend op basis van de prestaties die u tijdens het jaar in kwestie had geleverd. 
Lees dit artikel

Vijf redenen om voor Amonis te kiezen

Pensioenfonds

Flexibele structuur die zorgt voor een beter rendement met hetzelfde veiligheidsniveau.

Hoog rendement

Een van de beste rendementen op de markt: 1,2% basisinterest voor het sociaal VAPZ in 2020.

Lage kosten

Een van de laagste instapkosten: 3% op de stortingen. Geen heffing op de reserve.

Not for profit

Herverdeling van de winst, afstemming van de belangen van de leden en de Algemene Vergadering.

Life cycle model

Begeleiding in elke fase van uw leven: van het einde van uw studies tot na uw pensioen.

Amonis BEVEK nv

BEVEK staat voor Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Een BEVEK is een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB). Dat is een vennootschap die bedragen van investeerders collectief belegt in financiële activa.