Pensioenovereenkomst voor zelfstandige natuurlijke persoon (POZ)

  • 1% basisinterest voor 2024 plus een eventuele winstdeelname
  • Aanvullend op uw VAPZ
  • Potentieel hogere bijdrage: berekend volgens de “80%-regel”
  • Fiscaal aftrekbare bijdrage: u recupereert 30% door belastingbesparing
  • Minimale belasting van uw pensioenkapitaal : 10% na de parafiscale inhoudingen

U kan hiervan profiteren:

  • indien u zelfstandige in hoofdberoep bent – of in bijberoep gedurende minstens 3 jaar – handelend als natuurlijk persoon
  • en u hebt uw wettelijk pensioen niet opgenomen.

Hoeveel mag u storten in een POZ?

Het jaarlijks maximum in het kader van een POZ wordt bepaald door de 80%-regel.
Uw totale pensioenkapitaal van de eerste en de tweede pijler omgezet in jaarlijkse rente, mogen niet meer bedragen dan 80% van het gemiddelde van uw ‘normale’ jaarlijkse bezoldigingen gedurende de 3 voorgaande jaren.

Wij maken deze berekening voor u.

informatiefiche

Om meer te weten over onze verplichtingen inzake duurzaamheid en goed bestuur, klik hier

Fiscale besparing gedurende uw loopbaan

De bijdragen geven een fiscaal voordeel van 30% op de belasting van fysieke personen, rekening houdend met de 80%-regel.*
De verzekeringstaks van 4,4% is verschuldigd op de stortingen, net zoals bij de Individuele Pensioentoezegging voor bedrijfsleiders.

Op pensioenleeftijd

Een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van maximum 2% (afhankelijk van de grootte van het kapitaal) worden afgehouden van het eindkapitaal.

Vervolgens wordt het deel van het kapitaal opgebouwd uit winstdeelnames niet meer belast. Enkel het basiskapitaal - opgebouwd uit de stortingen en de basisinterest - worden belast aan 10%.

* De fiscale behandeling hangt af van uw individuele situatie en kan in de toekomst wijzigen.

Een stevig rendement

  • 1% basisinterest in 2024
  • 4,50% globaal nettorendement in 2023*

Jaarlijkse winstdeelname

Elk jaar kan de Algemene Vergadering beslissen een winstdeelname te geven bovenop de basisinterest om het globale nettorendement te verkrijgen. Aangezien Amonis een not-for-profit organisatie is, zonder aandeelhouders die moeten worden vergoed, vloeit alle winst terug naar haar leden. 

Historiek van het rendement de afgelopen 5 jaar:

 BasisinterestGlobaal nettorendement*
20181,4% 2,75%
20191,4% 2,15%
20201%2,15%
20211%4,50%
20221%4,50%
20231%Goedgekeurd in juni 2024

Lage instapkosten

De instapkosten zijn beperkt tot 3% op elke bijdrage exclusief taks (2% op de bijdrageschijf boven € 50.000 exclusief taks en 1% op de bijdrageschijf boven € 100.000 exclusief taks) voor een betere rentabiliteit van uw geld. 

Er zijn geen beheerskosten. Indien er echter geen storting wordt verricht in de loop van het jaar, zal aan het eind van het betrokken jaar een vergoeding van 0,25% van de individuele rekening worden afgetrokken.

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering en volgens de toekenningsvoorwaarden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak