Juridische kennisgeving

Amonis OFP is een Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, toegelaten op 25-02-1996, nr. 55.001

Contactgegevens

de Jamblinne de Meuxplein 4
1030 Brussel
Tel. 02 738 00 21
Fax 02 735 52 46
E-mail info@amonis.be
Web  www.amonis.be
Bank BE19 3100 0902 3312
Ondernemingsnummer: 0414.082.508


Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin) Ombudsman van de verzekeringen
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
tel: +32 2 545 77 70
e-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be
web: http://www.ombudsfin.be 

de Meeûssquare 35
1000 Brussel
tel: +32 2 547 58 71
e-mail: info@ombudsman.as
web: http://www.ombudsman.as