Gewaarborgd inkomen

Makkelijk jezelf beschermen!

Of u nu als zelfstandige of in loondienst werkt, uw contract is afgestemd op uw persoonlijke situatie en behoeften. U moet slechts één ding doen: uw arbeidsongeschiktheid binnen de twee weken melden. Amonis zorgt voor de rest.

Bovendien zijn uw bijdragen fiscaal aftrekbaar als werkelijke beroepskosten, die u een fiscale besparing opleveren.

De dekking gewaarborgd inkomen van Amonis wordt exclusief aangeboden aan leden die ook een Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) of Individuele Pensioentoezegging (IPT) hebben bij Amonis.

Naar de infofiche

Grote flexibiliteit

Amonis biedt u een dekking op maat van uw behoeften.

U kiest:

 • het inkomen dat u op jaarbasis wenst te ontvangen: tot 100.000 euro;
 • de carenzperiode (14 dagen (voor zelfstandigen), 1, 2, 3 of 6 maanden, of ten slotte 1 of 2 jaar);
 • de eindleeftijd van uw contract, nl 60, 65, 66 of 67 jaar;
 • al dan niet met indexering om uw uitkering al dan niet aan te passen aan de levensduurte.

Meer

Optimale bescherming

 • Amonis beschermt u zodra u uw beroep niet meer kan uitoefenen, ongeacht de graad van fysiologische invaliditeit;
 • Amonis verplicht u niet tot omscholing;
 • Alle traditionele sporten zijn gedekt zonder bijkomende bijdrage;
 • Belangrijk voor onze vrouwelijke leden: ook zwangerschaps- en bevallingscomplicaties zijn gedekt;
 • Psychische en psychiatrische aandoeningen (depressie, burn-out,…) zijn gedekt vanaf vijf jaar na aansluiting. 

Meer

Andere voordelen

 • Enkel u kan uw contract opzeggen;
 • Uw bijdrage verhoogt niet na verschillende ziekteperiodes;
 • U kan uw bijdrage storten per jaar, semester, trimester of maand zonder bijkomende kosten;
 • Hoe jonger u intekent, hoe lager de premie.

Meer

Inkomen

U bepaalt het inkomen dat u op jaarbasis wenst te ontvangen: tot 100.000 euro. De uitkeringen gebeuren dagelijks, van maandag tot zaterdag, feestdagen inbegrepen. 

De carenzperiode

Dit is de periode die volgt op het begin van uw arbeidsongeschiktheid en waarin er geen uitkeringen worden gestort. 

U hebt de keuze tussen 14 dagen (voor zelfstandigen), 1, 2, 3 of 6 maanden, of ook 1 of 2 jaar. Bij een carenzperiode van 14 dagen worden hospitalisatiedagen binnen die periode ook vergoed.

De eindleeftijd

U kan kiezen voor een dekking tot 60, 65, 66 of 67 jaar. Tot deze einddatum kan enkel u het contract opzeggen.

Indexering

U opteert om al dan niet te indexeren en zo uw uitkering aan te passen aan de levensduurte. Er zijn 2 mogelijke formules:

 • vaste indexering met 2% per jaar,
 • variabele indexering die de index der consumptieprijzen volgt met een maximum van 3%.

Het staat u vrij om deze optie te activeren wanneer u maar wilt.

Uitkering vanaf 1% invaliditeit

Amonis beschermt u zodra u uw beroep niet meer kan uitoefenen, ongeacht de graad van fysiologische invaliditeit.

Vrije omscholing

Kan u uw beroep om medische redenen niet meer uitoefenen, dan verplicht Amonis u niet tot omscholing. Kiest u er zelf voor, dan vergoedt Amonis 2 jaar het eventuele inkomstenverlies gelinkt aan uw nieuwe beroepsactiviteit. 

Zwangerschapscomplicaties eveneens gedekt

Amonis beschouwt zwangerschaps- en bevallingscomplicaties als een volwaardige vorm van arbeidsongeschiktheid en vergoedt deze aan dezelfde voorwaarden. Een onmisbare waarborg voor onze vrouwelijke leden. 

Goed nieuws voor sportievelingen!

Ook traditionele sporten zijn gedekt door Amonis, zonder bijkomende bijdrage.

Ook psychische en psychiatrische aandoeningen (depressie, burn-out...) zijn gedekt vanaf 5 jaar na aansluiting.

Continuïteit van het contract

Alleen u kan het contract beëindigen. Amonis kan uw contract niet opzeggen, zelfs niet na een erg lange periode van arbeidsongeschiktheid. Uw bijdrage verhoogt evenmin na verschillende periodes van arbeidsongeschiktheid.

Betalingswijze

U kan uw betaling storten per jaar, semester, trimester of maand zonder bijkomende kosten. 

Tip: Schrijf u jong in!

Het bedrag van de bijdragen hangt gedeeltelijk af van uw leeftijd op het moment waarop u het contract afsluit. Hoe jonger u bent, hoe lager uw bijdragen.


 

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak