Gerechtelijke artsen en specialisten in klinische genetica

9 januari 2023
Bent u gerechtelijke arts of specialist in de klinische genetica, bent u geconventioneerd en hebt u in 2022 de vereiste activiteitendrempels bereikt?

Recht op de sociale voordelen 2022?

De Medico-Mut commissie heeft goedgekeurd om, vanaf 2022, de sociale voordelen toe te kennen aan de gerechtelijke artsen en aan de arts-specialisten in de klinische genetica die toegetreden zijn tot het medico-mut-akkoord.

Het Koninklijk Besluit, dat het vorige Koninklijke Besluit wijzigt, moet nog door een aantal  instanties worden goedgekeurd en zal in de loop van 2023 in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

De activiteitsdrempel om recht te hebben op de sociale voordelen wordt uitgedrukt in het bedrag dat jaarlijks aan patiënten wordt terugbetaald en is vastgesteld op 25.000 euro of 12.500 euro (verlaagde activiteitsdrempel).

Wat betekent dit in de praktijk?

Bent u gerechtelijke arts of specialist in de klinische genetica, bent u geconventioneerd en hebt u in 2022 de vereiste activiteitendrempels bereikt? Dan kan het zijn dat u recht hebt op de sociale voordelen RIZIV zodra het Koninklijk Besluit is gepubliceerd.

Opgelet. Het besluit heeft al betrekking op de sociale voordelen 2022. Dit betekent dat u in 2022 een sociale VAPZ-overeenkomst moet hebben afgesloten om er recht op te hebben. Hebt u nog geen sociaal VAPZ 2022? Neem contact op zo snel mogelijk met ons en breng u in orde.

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Onze experts helpen u graag verder.

Contacteer ons