Gewoon VAPZ

Fiscale aftrek

In 2024 kan u tot 3.965,77 euro aftrekken van uw belastingen. 

U recupereert tot 62% van uw investering* ! 

Stevig rendement

1% gewaarborgde basisinterest in 2024:

  • op uw bijdrage 2024
  • op het volledig kapitaal opgebouwd in 2024
  • voor zover de termijn tussen de aansluiting en de eindleeftijd minstens 5 jaar bedraagt

Globaal nettorendement: 4,50% in 2023**

Jaarlijkse winstdeelname

De basisinterest kan verhoogd worden met een jaarlijkse winstdeelname, beslissing van de Algemene Vergadering. Aangezien Amonis geen aandeelhouders vergoedt, vloeit alle winst terug naar haar leden. 

Beperkte kosten

Zonder afhouding van beheerskosten op de reserve en met uitzonderlijk lage instapkosten, verhoogt de rentabiliteit van uw kapitaal.  

Tip voor een optimaal rendement:

Jaarlijks storten in januari in plaats van december laat toe om nog beter de opbouw van uw pensioenkapitaal te rentabiliseren.

informatiefiche

Om meer te weten over onze verplichtingen inzake duurzaamheid en goed bestuur, klik hier

* De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

** Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering en volgens de toekenningsvoorwaarden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Tot 3.965,77 euro aftrekbaar in 2024

U kan per jaar 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen inbrengen, met een maximum van 48.540,64 euro in 2024. Het is uw inkomen van 2021 dat telt, na indexatie en na aftrek van beroepskosten, sociale bijdragen en eventuele professionele verliezen.

Recupereer tot 62% van uw storting*

De VAPZ-bijdrage wordt van de hoogste schijf van uw inkomen afgehouden. Dit levert u een fiscale besparing op aan de hoogste aanslagvoet: 54% (inclusief een gemiddelde gemeentebelasting van 8%) vanaf een jaarlijks inkomen van 46.440 euro.

De daling van uw belastbaar inkomen doet de berekeningsbasis voor uw sociale bijdragen als zelfstandige na 3 jaar verminderen: goed voor 20,5% bijkomend voordeel (afhankelijk van uw inkomen).

Het VAPZ is cumuleerbaar met een groepsverzekering, een individuele pensioentoezegging, het langetermijnsparen en pensioensparen.
Bij pensioenopname geniet uw kapitaal van het bijzonder gunstige fiscaal regime van de “fictieve rente”.

* Deze fiscale behandeling hangt af van uw individuele situatie en kan aan verandering onderhevig zijn.  
Als zelfstandige is de aftrekbaarheid van uw VAPZ-bijdragen onderworpen aan de voorwaarde dat u uw sociale zekerheidsbijdragen voor het jaar op tijd hebt betaald. Zelfstandigen die de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen voor 2021 hebben uitgesteld tot het jaar 2022 in het kader van de bijzondere maatregelen van Covid, kunnen echter de in 2021 betaalde VAPZ-bijdragen aftrekken van hun inkomen voor 2022.

Een stevig rendement

  • 1% gewaarborgd basisrendement in 2024
  • 4,50% globaal nettorendement in 2023*

Jaarlijkse winstdeelname

Elk jaar kan de Algemene Vergadering beslissen een winstdeelname te geven bovenop de basisinterest om het globale nettorendement te verkrijgen. Aangezien Amonis een not-for-profit organisatie is, zonder aandeelhouders die moeten worden vergoed, vloeit het grootste gedeelte van de winst terug naar haar leden. 

Historiek van het rendement de afgelopen 5 jaar:

 BasisinterestGlobaal nettorendement*
20171,4% 3,20%
20181,4% 2,75%
20191,4% 2,15%
20201%2,15%
20211%4,50%
20221%4,50%
20231%Goedgekeurd in juni 2024

Geen beheerskosten en lage instapkosten

Amonis houdt geen kosten in op de opgebouwde reserve en de instapkosten zijn beperkt tot 3% op de jaarlijkse bijdragen. De rentabiliteit van uw kapitaal verhoogt dus sneller.

Tip

Jaarlijks storten in januari in plaats van in december laat toe om nog beter de opbouw van uw pensioenkapitaal te rentabiliseren. 

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering en volgens de toekenningsvoorwaarden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

In 2024 mag u maximaal 3.965,77 euro storten voor uw sociaal VAPZ.
Bereken hieronder vrijblijvend uw maximale persoonlijke bijdrage voor het gewoon VAP in 2024. Deze bijdrage hangt af van uw inkomsten bepaald door uw inkomen en uw situatie. 

Bereken hoeveel u mag storten

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak