Sociale voordelen voor arts

Hoe de sociale voordelen bekomen ?

Zeer eenvoudig!

Dit gebeurt in 3 stappen via ProGezondheid en u hoeft bijna niets te doen:

  • u moet een pensioenovereenkomst sociaal VAP hebben voor het jaar waarvoor u de sociale voordelen aanvraagt;
  • Amonis zal uw pensioenovereenkomst uploaden op de RIZIV-website en het RIZIV zal dan uw recht op de sociale voordelen controleren;
  • het jaar volgend op het jaar waarvoor u de sociale voordelen aanvraagt, volstaat het om te wachten op een melding van Amonis om daarna op ProGezondheid te controleren of Amonis wel degelijk is aangeduid als uw pensioeninstelling.

 Op welk bedrag heb ik recht?

  • Volledig geconventioneerd: 5.128,78 euro (bedrag 2022)
  • Gedeeltelijk geconventioneerd: 2.419,36 euro (bedrag 2022)

Daarnaast worden de sociale voordelen van huisartsen of specialisten in opleiding verhoogd met 1.272,60 euro (bedrag 2022) tijdens de stagejaren, zijnde 6.401,38 euro in 2022 voor een volledige conventionering.

Jaarlijks gekapitaliseerd aan een aantrekkelijk rendement vormt dit bedrag een onmisbaar kapitaal als aanvulling op uw pensioen.

Aan welke voorwaarden?

Het recht op sociale voordelen vereist dat u een minimale beroepsactiviteit uitoefent die wordt berekend op het totale bedrag aan terugbetaalde prestaties aan uw patiënten het voorgaande jaar. Voor elke specialisatie worden twee drempels vastgesteld: een bovendrempel en een verlaagde drempel.

Volledig geconventioneerd:

  • u hebt recht op het volledig bedrag als u de hoogste drempel bereikt;
  • u hebt recht op het gedeeltelijke bedrag als u zich tussen de twee drempels bevindt;
  • u hebt geen recht op de sociale voordelen als u zich onder de verlaagde drempel bevindt.

Gedeeltlijk geconventioneerd:

  • u hebt recht op het gedeeltelijke bedrag als u de hoogste drempel bereikt;
  • u hebt geen recht op de sociale voordelen als u de hoogste drempel niet bereikt.

De drempels zijn niet van toepassing tijdens het promotiejaar, gedurende de stagejaren en de vijf jaren volgend op het verkrijgen van uw erkenning.

U start uw loopbaan?

U hebt al recht op de sociale voordelen RIZIV tijdens uw promotiejaar, zonder rekening te moeten houden met een minimum activiteit. De drempels zijn namelijk niet van toepassing tijdens het promotiejaar, gedurende de stagejaren en tijdens de vijf jaren volgend op het verkrijgen van uw erkenning.

Daarnaast worden de sociale voordelen van huisartsen of specialisten in opleiding verhoogd met 1.272,60 euro (bedrag 2022) tijdens de stagejaren, zijnde 6.401,38 euro in 2022 voor een volledige conventionering.

Plaats vanaf uw promotiejaar uw sociale voordelen bij Amonis en u zal onmiddellijk gedekt zijn door de solidariteitsprestaties: moederschap, invaliditeit, overlevingspensioen en opbouw van een afhankelijkheidsrente.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak