Sociale voordelen RIZIV en conventionering, wat verandert er?

19 januari 2023
U bent geconventioneerd of u wil zich conventioneren? Wij bieden u een overzicht van de te ondernemen stappen voor de sociale voordelen 2022, alsook enkele bijzonderheden en nieuwigheden in 2023
 • ProGezondheid vervangt MyRiziv
 • Sociale voordelen RIZIV 2022, hoe zal het verlopen?
 • Sociale voordelen RIZIV, wat brengen ze op?
 • Kinesitherapeuten, uw conventiestatuut 2023
 • Beroepen met een akkoord of een overeenkomst, nieuwe premie voor 2023

1. Zeg niet meer MyRiziv, maar ProGezondheid

Uw beveiligde MyRiziv-ruimte is nu vervangen door ProGezondheid. Deze is natuurlijk ook beveiligd. Naast alle functionaliteiten die u op MyRiziv vond, kan u met ProGezondheid gegevens raadplegen of uitwisselen met verschillende federale overheidsinstellingen, zoals de FOD Volksgezondheid.

Concreet
U logt in op dezelfde manier als u het op MyRiziv deed, maar u kiest ProGezondheid. De andere stappen zijn ongewijzigd.

Waar vindt u uw sociale voordelen RIZIV? Klik onderaan de homepage op "Mijn diensten" en vervolgens op "Sociaal statuut".

2. Sociale voordelen 2022: hoe zal dit verlopen?

U was geconventioneerd in 2022? Dit is wat er gaat gebeuren op ProGezondheid in 2023. Natuurlijk informeren wij onze leden stap voor stap.

Februari
U controleert op ProGezondheid of Amonis wel aangeduid is als uw pensioeninstelling om uw sociale voordelen 2022 te ontvangen

Juli – augustus
Het RIZIV zal uw recht op sociale voordelen RIZIV beoordeeld hebben (onder meer uw activiteitsdrempels). U kan het bedrag van de sociale voordelen berekend door het RIZIV controleren op uw ProGezondheid. Indien nodig hebt u twee maanden de tijd om aanvullende informatie te uploaden.

September
Het RIZIV informeert u over het definitieve bedrag van uw sociale voordelen RIZIV. U hebt 60 dagen om het te betwisten indien u dit wenst.


September – januari
Het RIZIV doet de betalingen

3. Wat brengen uw sociale voordelen RIZIV op?

Uw sociale voordelen RIZIV brengen niet overal hetzelfde op. Een mooi rendement kan een groot verschil maken op pensioenleeftijd.

Amonis behoudt hetzelfde rendement voor uw sociale voordelen als voor uw persoonlijke bijdragen:

 • 1,2% basisinterest in 2023,
 • vermeerderd met een eventuele winstdeelname.
  Zo is bijvoorbeeld voor 2021 een globaal nettorendement van 4,50% toegekend*.

  In concreto, voor een lid dat 100.000 euro op zijn pensioenrekening had staan en aan de voorwaarden voldeed voor de winstdeelname, betekent dit 4.500 € interest voor het jaar 2021!

*Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

4. Kinesitherapeuten: uw conventiestatuut 2023

Op 19 december 2022 werd een addendum aan de M/22-overeenkomst goedgekeurd waarin aanvullende middelen voor kinesitherapeuten worden toegekend. Zodra deze wijzigingsclausule in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, stuurt het RIZIV een omzendbrief naar alle kinesitherapeuten, zodat zij hun conventiestatus voor het jaar 2023 kunnen wijzigen.

Concreet
Wanneer u de omzendbrief van het RIZIV ontvangt, hebt u 30 dagen de tijd om op ProGezondheid te reageren als u uw conventiestatus wilt wijzigen. Reageert u niet, dan behoudt u in 2023 uw conventiestatus die op 15 december 2022 van kracht was.

5. Beroepen met een akkoord of een overeenkomst, nieuwe premie voor 2023

Een premie ter compensatie van structurele kosten is toegekend aan beroepen waarvoor een akkoord of overeenkomst bestaat.
U hebt er recht op als u ten minste vanaf 15 februari 2023 tot 31 december 2023 volledig geconventioneerd bent. Voor jonge afgestudeerden die in de loop van 2023 hun RIZIV-nummer krijgen, volstaat het om geconventioneerd te zijn op het moment dat zij dit nummer ontvangen.  

Er zal ook een - nog vast te stellen - minimale activiteitsdrempel in de ambulante zorg nodig zijn. 

Bedrag van de premie, ter indicatie:

Artsen

1.072,63 €

Apothekers (bedrag per apotheek)

1.790,00 €

Apothekers-biologen

1.039,98 €

Tandartsen

1.634,62 €

Verpleegkundigen

985,99 €

Kinesitherapeuten

1.197,35 €

Logopedisten

1.570,09 €

Concreet
De formaliteiten moeten nog besproken worden maar het lijkt erop dat, als u er recht op hebt, de premie u in principe automatisch wordt uitbetaald. Controleer of uw rekeningnummer is geregistreerd bij ProGezondheid.

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Onze experts helpen u graag verder.

Contacteer ons