Ethisch beleggen

Amonis was een van de eerste pensioenfondsen in België die een duurzaam beleggingsbeleid uitwerkte. Volgende stap: het aandeel duurzame beleggingen in de portefeuille optrekken naar 85% dankzij de geleidelijke toepassing van een set van regels, terwijl we toch een aantrekkelijk rendement blijven bieden.

De term ESG (Environmental, Social and Governance) verovert beetje bij beetje de financiële wereld. Beleggers houden meer rekening met bedrijfsethiek op het gebied van milieu, sociale aspecten en goed beheer. Wat doen de bedrijven bijvoorbeeld met hun afvalwater, of hoe bestrijden ze corruptie of kinderarbeid?

Duurzaam beleggen bij Amonis

Al geruime tijd passen wij duurzame regels toe op onze beleggingen. Sinds 2002 investeren we niet meer in wapens of tabak. In 2016 hebben we, op basis van een analyse van de gangbare praktijken van de meest ervaren pensioenfondsen, een eigen ESG regeling ontwikkeld. We hebben ons gealigneerd met de 17 SDG's (Sustainable Development Goals) die in 2015 door de Verenigde Naties werden opgesteld.

Onze nieuwe ESG- richtlijnen

Concreet sluiten we niet enkel bedrijven uit op basis van wat ze produceren, maar ook op basis van hun productieproces en de manier waarop ze worden geleid.

Voor aandelen en obligaties van ondernemingen sluiten we uit

 • Op basis van het eindproduct: geen producenten van tabak, clustermunitie, controversiële wapens zoals witte fosfor- en antipersoonsmijnen en kernwapens.
 • Op basis van het productieproces: geen bedrijven die
  • belangrijke, directe en onomkeerbare schade aan het milieu aanrichten,
  • dierenproeven uitvoeren voor cosmetische doeleinden
  • meer dan 30% van hun productie realiseren op basis van fossiele brandstoffen
 • op basis van het gedrag van het bedrijf of de wijze waarop zij wordt bestuurd: geen herhaaldelijke schending van een of meerdere van de 10 Global Compact principes van de Verenigde Naties op vlak van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie.

Voor overheidsobligaties, sluiten we de overheden uit die een van de volgende verdragen schenden:

 • Conventie in verband met chemische wapens
 • Non-proliferatieverdrag
 • Verdragen op vlak van mensenrechten

Van 60 naar 85% duurzaam

Momenteel voldoet bijna 60 tot 65% van de beleggingen van Amonis aan deze nieuwe regels en hierdoor vallen ze onder de categorie "duurzaam". Ons doel is om dat percentage de komende jaren stelselmatig te verhogen tot 85%. Al onze nieuwe beleggingen zullen aan deze nieuwe normen moeten voldoen, zodat onze portefeuille geleidelijk "groener" kleurt. Het is belangrijk om stapsgewijs te evolueren zodat ons rendement niet onder druk komt te staan.

Het is niet makkelijk om volledig aan de ESG-richtlijnen te voldoen, omdat onze portefeuille ook een aantal alternatieve strategieën hanteert waarvoor een ESG-beleid moeilijk te integreren valt. Amonis belegt bijvoorbeeld ook in wisselkoersen, een beleggingscategorie die nauwelijks als duurzaam te bestempelen valt. Niettemin is 85 procent een eervolle doelstelling en ijveren we om het maximum te behalen.

 

Via onze externe partners

Het beheer en de uitvoering van onze beleggingen besteden wij uit aan externe vermogensbeheerders. Wanneer een contract met een externe beheerder moet worden vernieuwd, voegen we de nieuwe ethische criteria toe aan de lijst van vereisten van de nieuwe partner. Stel dat we bijvoorbeeld willen investeren in Europese smallcaps omdat we daar de komende jaren opportuniteiten in zien, dan zoeken we een vermogensbeheerder die dat voor ons kan doen, rekening houdende met onze ESG-richtlijnen. Het zijn immers de vermogensbeheerders die persoonlijk contact onderhouden met de ondernemingen waarin we beleggen.

IORP II

Aansluitend treedt begin volgend jaar de nieuwe Europese richtlijn voor pensioenfondsen IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provision) in werking. Deze richtlijn bevat een aantal regels met betrekking tot transparantie in duurzaam beleggen. Pensioenfondsen moeten straks aangeven of ze al dan niet een duurzaam beleid voeren, en als ze dat doen, moeten ze dat beleid omstandig en transparant beschrijven.

Amonis is het eerste pensioenfonds dat van duurzaam beleggen een prioriteit maakte. We zijn er trots op dat we een belangrijke doorbraak hebben bereikt op dit gebied dat door steeds meer leden als belangrijk wordt ervaren, terwijl we tegelijkertijd een uitzonderlijk rendement in de VAP-markt hebben weten te handhaven

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Onze experts helpen u graag verder.

Contacteer ons