Bijdrage VAPZ/Sociaal VAPZ. Opgelet: laatste deadline

Om van de fiscale aftrekbaarheid te kunnen genieten, moeten uw VAPZ-bijdragen (min. 100 euro) uiterlijk op 31 december 2020 op uw Amonis-rekening zijn geboekt! Na deze datum kan u ze niet meer van uw inkomsten 2020 aftrekken.

Maximumbedrag voor 2020

  • Sociaal VAPZ: maximaal 9,40% van uw netto belastbaar beroepsinkomen 2017 (niet geïndexeerd), met een maximum van 3.786,81 euro.
  • Gewoon VAPZ: maximaal 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen in 2017 (niet geïndexeerd), met een maximum van 3.291,30 euros.

Bereken hoeveel u mag storten

Met onze berekeningstools kent u in een paar klikken uw stortingsmogelijkheden in 2020.

COVID-19: u hebt de betaling van uw sociale bijdragen uitgesteld tot 2021?

  • De fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdragen wordt normaal onderworpen aan de voorwaarde dat de zelfstandige in orde is met de betaling van zijn sociale bijdragen voor het afgelopen jaar.
  • Een omzendbrief van de FOD Financiën laat een zekere tolerantie toe: uw persoonlijke VAPZ-bijdragen in 2020 blijven aftrekbaar van de inkomsten van 2020 ook in het geval dat u de betaling van uw sociale bijdragen naar 2021 hebt uitgesteld in het kader van de coronacrisis.

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Onze experts helpen u graag verder.

Contacteer ons