Sociale voordelen voor logopedisten

Hoe de sociale voordelen bekomen?

Zeer eenvoudig!

Dit gebeurt in 3 stappen via ProGezondheid en u hoeft bijna niets te doen.

  1. U moet een pensioenovereenkomst sociaal VAP hebben voor het jaar waarvoor u de sociale voordelen aanvraagt.
  2. Amonis zal uw pensioenovereenkomst uploaden op de RIZIV-website en het RIZIV zal dan uw recht op de sociale voordelen controleren.
  3. Het jaar volgend op het jaar waarvoor u de sociale voordelen aanvraagt, volstaat het om te wachten op een melding van Amonis om daarna op ProGezondheid te controleren of Amonis wel degelijk is aangeduid als uw pensioeninstelling.

Op welk bedrag heb ik recht?

Dit zal afhangen van uw niveau van professionele activiteit, jaarlijks uitgedrukt in R-prestaties of R-waarden.

  • Van 900 tot 1.999 R-prestaties (15.750 tot 34.999 R-waarden): 1.424,27 euro (bedrag 2023)
  • Van 2.000 tot 4.000 R-prestaties (35.000 tot 70.000 R-waarden): 2.937,54 euro (bedrag 2023)

Indien u meer dan 4.000 R-prestaties (meer dan 70.000 R-waarden) uitvoert, dan hebt u geen recht op de sociale voordelen RIZIV.

Jaarlijks gekapitaliseerd aan een aantrekkelijk rendement vormt dit bedrag een onmisbaar kapitaal als aanvulling op uw pensioen.

Starter? Als u voor de eerste keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw eerste RIZIV-nummer, dan ontvangt u een proportioneel bedrag, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).

U start uw loopbaan?

U hebt al recht op de sociale voordelen RIZIV tijdens uw promotiejaar indien u de minimumdrempels R-prestaties of R-waarden presteert.

Plaats vanaf uw promotiejaar uw sociale voordelen bij Amonis en u zal onmiddellijk gedekt zijn door de solidariteitsprestaties: moederschap, invaliditeit en overlevingspensioen.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak