Sociale voordelen voor kinesitherapeuten

Hoe de sociale voordelen bekomen?

Zeer eenvoudig!

Dit gebeurt in 3 stappen via ProGezondheid en u hoeft bijna niets te doen

  1. U moet een pensioenovereenkomst sociaal VAP hebben voor het jaar waarvoor u de sociale voordelen aanvraagt
  2. Amonis zal uw pensioenovereenkomst uploaden op de RIZIV-website en het RIZIV zal dan uw recht op de sociale voordelen controleren.
  3. Het jaar volgend op het jaar waarvoor u de sociale voordelen aanvraagt, volstaat het om te wachten op een melding van Amonis om daarna op ProGezondheid te controleren of Amonis wel degelijk is aangeduid als uw pensioeninstelling.

Op welk bedrag hebt u recht?

Dit zal afhangen van uw jaarlijks niveau van professionele activiteit, uitgedrukt in M –prestaties of M-waarden.

  • Van 1.500 tot 2.299 M-prestaties (36.000 tot 55.199 M-waarden): 1.936,07 euro (bedrag 2023)
  • Van 2.300 tot 2.999 M-prestaties (55.200 tot 71.999 M-waarden): 2.558,37 euro (bedrag 2023)
  • Van 3.000 tot 6.500 M-prestaties (72.000 tot 156.000 M-waarden): 3.422,71 euro (bedrag 2023)

Indien u meer dan 6.500 M-prestaties (meer dan 156.000 M-waarden) heeft, hebt u geen recht op de sociale voordelen RIZIV.

Starter? Als u voor de eerste keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw eerste RIZIV-nummer, dan ontvangt u een proportioneel bedrag, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst (volledige maanden van toetreding).

U start uw loopbaan?

U hebt al recht op de sociale voordelen RIZIV tijdens uw promotiejaar indien u de minimumdrempels M-prestaties of M-waarden presteert.

Plaats vanaf uw promotiejaar uw sociale voordelen bij Amonis en u zal onmiddellijk gedekt zijn door de solidariteitsprestaties: moederschap, invaliditeit en overlevingspensioen.
 

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak