Home

Sociaal VAPZ: bereken uw maximale bijdrage

Het maximaal aftrekbare bedrag in 2021 bedraagt 3.800,01 euro voor uw sociaal VAPZ . 
​​​​​​​

Het is tijd om uw persoonlijke bijdrage te storten

Hebt u een VAPZ, POZ of IPT bij Amonis? Stort uw persoonlijke bijdrage zo snel mogelijk om te profiteren van het belastingvoordeel en uw pensioen een boost te geven.

Om aftrekbaar te zijn in 2021, moet uw bijdrage op 31/12/21 op uw Amonis-rekening staan. Stort dus vóór 27 december 2021.

Aanvullend pensioen

 • VAPZ, sociaal VAPZ, POZ, IPT
 • 1,20%  basisinterest 2021 voor het sociaal VAPZ
 • Bij de beste voorwaarden op de markt
Meer info

Gewaarborgd inkomen

 • Volledige dekking
 • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zwangerschapscomplicaties, burn-out... en vanaf 1% arbeidsongeschiktheid
Meer info

Sociale voordelen RIZIV

 • Meer dan 50 jaar ervaring
 • Eén enkele rekening voor de sociale voordelen RIZIV en het sociaal VAPZ 
 • 1,20% basisinterest in 2021, eventueel aangevuld met een winstdeelname


 

Meer info

Verzekeringen

Voordelige voorwaarden voor al uw behoeften:

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Familiale verzekeringen
 • Hospitalisatie
 • Autoverzekering
 • Brandverzekering
 • ...
Meer info

Recent nieuws

Covid-19 & de minimale activiteitsdrempel voor uw sociale voordelen RIZIV 2020

23 juli 2021
Door COVID werden zorgverleners verplicht om hun professionele activiteiten te verminderen in 2020. Het RIZIV besliste daarop om de minimale activiteitsdrempel te verlagen.
Lees dit artikel

Verduidelijking drempels kinesitherapeuten

22 juli 2021
Sinds 2020 zijn het de prestaties waarvoor de patiënt een aanvraag tot terugbetaling heeft ingediend die als basis dienen voor de berekening van de activiteitsdrempel.
Lees dit artikel

Vijf redenen om voor Amonis te kiezen

Pensioenfonds

Flexibele structuur die zorgt voor een beter rendement met hetzelfde veiligheidsniveau.

Hoog rendement

Een van de beste rendementen op de markt: 1,2% basisinterest voor het sociaal VAPZ in 2020.

Lage kosten

Een van de laagste instapkosten: 3% op de stortingen. Geen heffing op de reserve.

Not for profit

Herverdeling van de winst, afstemming van de belangen van de leden en de Algemene Vergadering.

Life cycle model

Begeleiding in elke fase van uw leven: van het einde van uw studies tot na uw pensioen.

Amonis BEVEK nv

BEVEK staat voor Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Een BEVEK is een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB). Dat is een vennootschap die bedragen van investeerders collectief belegt in financiële activa.