Home

Bereken uw maximale bijdrage

Het maximaal aftrekbare bedrag in 2021 bedraagt 3.800,01 euro voor uw sociaal VAPZ . 

Aanvullend pensioen

 • VAPZ, sociaal VAPZ, POZ, IPT
 • 1,20%  basisinterest 2021 voor het sociaal VAPZ
 • Bij de beste voorwaarden op de markt
Meer info

Gewaarborgd inkomen

 • Volledige dekking
 • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zwangerschapscomplicaties, burn-out... en vanaf 1% arbeidsongeschiktheid
Meer info

Sociale voordelen RIZIV

 • Meer dan 50 jaar ervaring
 • Eén enkele rekening voor de sociale voordelen RIZIV en het sociaal VAPZ 
 • 1,20% basisinterest in 2021, eventueel aangevuld met een winstdeelname


 

Meer info

Verzekeringen

Voordelige voorwaarden voor al uw behoeften:

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Familiale verzekeringen
 • Hospitalisatie
 • Autoverzekering
 • Brandverzekering
 • ...
Meer info

Recent nieuws

Maximale VAPZ bijdrage in 2021

31 december 2020
Het maximaal bedrag voor 2021 bedraagt 3.800,01 euro voor uw sociaal VAPZ (bij een geïndexeerd beroepsinkomen vanaf 40.425,64 euro).
Lees dit artikel

Bijdrage VAPZ/Sociaal VAPZ. Opgelet: laatste deadline

18 december 2020
Om van de fiscale aftrekbaarheid te kunnen genieten, moeten uw VAPZ-bijdragen (min. 100 euro) uiterlijk op 31 december 2020 op uw Amonis-rekening zijn geboekt! Na deze datum kan u ze niet meer van uw inkomsten 2020 aftrekken.
Lees dit artikel

Vijf redenen om voor Amonis te kiezen

Pensioenfonds

Flexibele structuur die zorgt voor een beter rendement met hetzelfde veiligheidsniveau.

Hoog rendement

Een van de beste rendementen op de markt: 1,2% basisinterest voor het sociaal VAPZ in 2020.

Lage kosten

Een van de laagste instapkosten: 3% op de stortingen. Geen heffing op de reserve.

Not for profit

Herverdeling van de winst, afstemming van de belangen van de leden en de Algemene Vergadering.

Life cycle model

Begeleiding in elke fase van uw leven: van het einde van uw studies tot na uw pensioen.

Amonis BEVEK nv

BEVEK staat voor Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Een BEVEK is een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB). Dat is een vennootschap die bedragen van investeerders collectief belegt in financiële activa.