uw toekomst verdient een expert

U werkt ten minste 38 uur per week als geconventioneerde apotheker? Dan bedragen uw sociale voordelen RIZIV maximum 2.917,71 euro per jaar ( bedrag 2017, te bevestigen door een KB.). En dat bedrag wordt elk jaar nog verhoogd... Dankzij het sociaal VAP bouwt u daarmee een prachtig aanvullend pensioen op. Als zelfstandige kan u een deel van uw RIZIV ook gebruiken voor een dekking gewaarborgd inkomen, voor 100% bescherming!

Hoe werkt het?

  1. Aan het einde van uw studies beslist u of u zich wenst te conventioneren of niet. Uw conventionering blijft geldig tot u aangeeft dat u niet meer geconventioneerd wenst te zijn. Bij een nieuwe conventie wordt er steeds vanuit gegaan dat u zich conventioneert, tenzij u uw deconventionering communiceert. 
  2. U vult een aanvraagformulier in voor de prestaties van het voorgaande jaar en stuurt dat naar Amonis vóór 31 maart.
  3. Amonis kijkt uw aanvraag na en stuurt die door naar het RIZIV.
  4. Het RIZIV berekent uw sociale voordelen op basis van het aantal gepresteerde uren en stort dat bedrag door naar Amonis.
  5. Vóór 15 januari van het volgende jaar worden uw sociale voordelen RIZIV gestort bij Amonis, voor de door u gekozen dekking.
Conventionering 2014 2015 2016 2017
38 uur/week € 2.828,73 € 2.828,73 € 2.846,27 € 2.917,71*
28-38 uur/week € 2.121,55 € 2.121,55 € 2.134,70 € 2.188,28 *
19-28 uur/week € 1.414,37 € 1.414,37 € 1.423,14 € 1.458,86*

*Te bevestigen door een KB.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak