uw toekomst verdient een expert

Tandartsen: akkoord tandartsen-ziekenfondsen

woensdag 7 juni 2017

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen voor 2017 en 2018 werd  gepubliceerd in het Staatsblad op 3 mei 2017.

Wat zijn de volgende stappen?

1.   Ten laatste op 14/06/2017: uw standpunt ten opzichte van dit akkoord kenbaar maken

 • Om u te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren: volg de instructies op de beveiligde omgeving MyRIZIV.
 • Om u volledig te conventioneren: u hoeft niets te doen. Zonder reactie van u beschouwthet RIZIV u als volledig geconventioneerd.

2.   Na 14 juni: uw sociale voordelen 2017 aanvragen
De aanvraagperiode van de sociale voordelen zal plaatsvinden van midden juni tot 30 september. Wij zullen u, zoals elk jaar, tijdig een aanvraagformulier opsturen.

Lees meer

Artsen: akkoord artsen-ziekenfondsen tot 31/12/2017

woensdag 7 juni 2017

Het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2017 werd  gepubliceerd in het Staatsblad op 12 april 2017.

Wat zijn de volgende stappen?

 1. Ten laatste op 31/05/2017: uw standpunt ten opzichte van dit akkoord kenbaar maken
  • Om u te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren: volg de instructies op uw beveiligde omgeving MyRIZIV
  • Om u volledig te conventioneren: u hoeft niets te doen. Zonder reactie van uw kant beschouwt het RIZIV u als volledig geconventioneerd 
 2. In juni: uw sociale voordelen 2017 aanvragen
  De aanvraagperiode van de sociale voordelen begint vanaf midden juni tot 30 september. Het RIZIV deelt u uw eigen activiteitsdrempel mee, die nodig is om uw aanvraagdocument voor de sociale voordelen in te vullen. Tegelijkertijd sturen wij u, zoals elk jaar, uw vooraf ingevuld document, samen met de nodig uitleg om het in te vullen. Het volstaat dit ons terug te sturen binnen de vermelde termijn.
  Intussen hoeft u niets te doen.

Lees meer

Geconventioneerde kinesitherapeuten:

dinsdag 18 april 2017

84% van de kinesitherapeuten heeft de individuele overeenkomst M17 aanvaard. U hebt dus recht op de sociale voordelen 2017 indien u de overeenkomst hebt aanvaard en indien u uw honoraria niet hebt verhoogd sinds 1 januari 2017. In dit geval, moet u uw aanvraag sociale voordelen 2017 tussen 01/01/2018 en 31/03/2018 indienen.

Lees meer

Kinesitherapeuten: overeenkomst 2017

vrijdag 3 maart 2017

Het verzekeringscomité heeft een voorstel van Overeenkomst M17 gecreëerd. Het RIZIV zal dit voorstel de komende dagen individueel  naar alle kinesitherapeuten verzenden. Gelieve uw  standpunt ten opzichte van dit voorstel kenbaar te maken aan de hand van  de aanwijzingen op deze brief.

Lees meer

Wettelijke moederschapsrust voor zelfstandigen op 1 januari 2017, twee nieuwigheden

vrijdag 13 januari 2017

De moederschapsrust voor zelfstandigen wordt opgetrokken van 8 weken naar 12 weken. Drie weken blijven verplicht op te nemen: een week voor de geboorte en twee weken erna. De facultatieve weken worden dus van 5 naar 9 verlengd. Deze facultatieve weken kunnen nu ook halftijds opgenomen worden; de zelfstandige ontvangt in dit geval de helft van de wekelijkse uitkering.

De zelfstandigen moeten hun sociale bijdragen met betrekking tot de trimester na de bevalling niet betalen.

Verhoging van de moederschapsuitkeringen die Amonis stort in het kader van het Sociaal VAP

Moederschapsuitkeringen die bij het Sociaal VAP van Amonis behoren en die bij een bevalling worden gestort, werden op 1 januari 2017 verhoogd:

 • het forfaitaire bedrag op de bankrekening van de jonge moeder wordt verhoogd van 295 naar 442,50 euro;
 • het supplement op de pensioenrekening wordt door de gemiddelde bijdrage bepaald die nu herleid is tot 12 weken in plaats van 8 weken.

Lees meer

Maximale VAP bijdrage in 2017

dinsdag 3 januari 2017

U kan voor het jaar 2017 tot 3.598,05 euro storten en fiscaal aftrekken in het Sociaal VAP. Voor het Gewoon VAP komt dit neer op  3.127,24 euro.

Hoe sneller u stort, hoe sneller u profiteer van het rendement.

Lees meer

Logopedisten: sociale voordelen vanaf 2016

woensdag 7 december 2016

Vrijdag 2 december 2016 werd het Koninklijk Besluit over de sociale voordelen RIZIV voor logopedisten gepubliceerd. U hebt recht op de sociale voordelen 2016 indien u in 2016 geconventioneerd bent (zelfstandige, loontrekkende of ambtenaar).

Zich conventioneren houdt, onder andere, in dat u de honoraria respecteert die in de conventie zijn opgenomen. Ter compensatie ontvangt u van het RIZIV de sociale voordelen: een bedrag voor het financieren van een aanvullende sociale zekerheid. Dit is ofwel een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen ofwel een dekking gewaarborgd inkomen tegen werkonbekwaamheid. Dit contract moet ondertekend zijn in het jaar overeenkomstig met de sociale voordelen, namelijk in 2016 voor het gebruik van uw sociale voordelen 2016.

Bovendien moet uw beroepsactiviteit zich tussen bepaalde drempels situeren. Meer informatie over de activiteitsdrempels op Sociale voordelen RIZIV.

Om de sociale voordelen te bekomen, moet u een formulier invullen en dit binnen strikte termijnen terugsturen. Amonis begeleidt u door alle administratieve stappen: we sturen u het vooraf ingevulde document en controleren het voordat wij het tijdig aan het RIZIV bezorgen. U hoeft zich hierover verder geen zorgen meer te maken.

Indien u geconventioneerd bent, contacteer ons zodat u zo snel mogelijk in orde bent.

Lees meer