uw toekomst verdient een expert

Sociale voordelen RIZIV Artsen 2018-2019

vrijdag 9 februari 2018

De Ministerraad heeft op 2 februari het nieuwe Akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019 goedgekeurd.
Dit akkoord zal op 13 februari gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De leden van Amonis zullen geïnformeerd worden over de volgende stappen.

Lees meer

Maximale VAP bijdrage in 2018

dinsdag 2 januari 2018

Voor 2018 mag u maximaal 3.666,85 euro storten voor uw sociaal VAP (bij een beroepsinkomen vanaf 39.009,06 euro). Amonis is trots dat de basisinterest ook voor 2018 1,6% bedraagt, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Voor het Gewoon VAP kan u maximaal 3.187,04 euro storten (bij een beroepsinkomen vanaf 39.009,06 euro). Ook voor het Gewoon VAP in 2018 behoudt Amonis een aantrekkelijke basisinterest: 1,4%, eventueel aangevuld met een winstdeelname.

Hoe sneller u stort, hoe sneller u profiteer van het rendement.

Lees meer

Sociale voordelen RIZIV voor verpleegkundigen

vrijdag 15 december 2017

Het Koninklijk Besluit (KB) dat stelt dat verpleegkundigen recht hebben op de sociale voordelen RIZIV zal binnenkort worden ondertekend door Minister De Block. Hierna wordt het KB in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en zijn de sociale voordelen voor verpleegkundigen wettelijk vastgelegd.

Indien dit KB nog dit jaar gepubliceerd wordt, zullen de aanvragen sociale voordelen  voor 2016 en 2017 tussen  01/01/2018 en 31/03/2018 ingediend moeten worden.
We houden onze leden steeds op de hoogte en zullen u ook tijdig  informeren over de deadlines en de procedure voor het ontvangen van de sociale voordelen RIZIV.

Wat zijn de voorwaarden om de sociale voordelen RIZIV te ontvangen?

 • U bent een verpleegkundige die als zelfstandige in hoofdberoep buiten het ziekenhuismilieu werkt.
 • U bent geconventioneerd.
 • Uw beroepsactiviteit moet aanleiding geven tot ten minste 33.000 euro terugbetaling aan uw patiënten in dat jaar en dit binnen artikel 8 van de nomenclatuur.
 • Deze terugbetaling aan uw patiënten mag ook niet meer dan 150.000 euro bedragen.

Kent u het bedrag niet dat werd terugbetaald aan uw patiënten?

U kan deze vraag stellen aan de bevoegde instanties bij het RIZIV op het volgende mailadres:  info-rdq@riziv.fgov.be.

Totaal bedrag dat jaarlijks aan uw patiënten wordt terugbetaald Bedrag sociale voordelen
van 33.000 tot 150.000 euro 500 euro

 

Lees meer

Wanneer kan u uw aanvullend pensioen opvragen?

maandag 27 november 2017

Op de website van de FSMA (Financial Services and Markets Authority) vindt u hierover een duidelijke en bondige uitleg.
U krijgt antwoorden op vragen als: Wat als u blijft werken na de wettelijke pensioenleeftijd? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om uw pensioen te kunnen opnemen? En wat zijn de uitzonderingen hierop?

Lees meer

Goed nieuws voor alle zelfstandigen: voorzien vanaf 2018

dinsdag 24 oktober 2017

Het regeerakkoord van juli voorziet, onder andere, een voordelige maatregel voor zelfstandigen. Vanaf 1 januari 2018, zullen zelfstandigen kunnen genieten van de uitkeringen van de sociale zekerheid na twee weken arbeidsongeschiktheid in plaats van na 1 maand.

Lees meer

Regeerakkoord van 26 juli 2017: de punten die belangrijk zijn voor u

dinsdag 8 augustus 2017

Na enkele dagen van bezinning, werd een regeerakkoord bereikt op 26 juli. Bepaalde belangrijke hervormingen betreffen pensioen, vergoedingen in geval van arbeidsongeschiktheid en fiscaliteit.

Pensioen

Vanaf januari 2018 is er een verhoging voorzien van de minimumpensioenen: 0,7% in het geval van een volledige carrière.

Vanaf januari 2019 zal het mogelijk zijn om uw pensioen gedeeltelijke op te nemen en tegelijkertijd pensioenrechten op te bouwen.

Uitbreiding van de tweede pijler: zelfstandigen, natuurlijke personen zullen kunnen profiteren van een fiscaal kader dat overeenkomt met het fiscaal kader voor zelfstandige bedrijfsleiders. De werknemers op hun beurt zullen onbeperkt kunnen bijdragen aan een vrij aanvullend pensioen door middel van stortingen die afgetrokken worden van hun loon door hun werkgever.

De derde pijler: een duaal systeem is voorzien waarbij de belastingplichtige kan kiezen tussen een storting van 940 euro met een belastingvoordeel van 30% of een storting van 1.200 euro met een belastingvoordeel van 25%.

Sociale bijdragen

Tijdens de eerste twee jaar als zelfstandige in hoofdberoep zullen de minimale sociale bijdragen berekend worden op basis van progressieve inkomensgrenzen.
De huidige forfaitaire drempel tot het einde van het derde volledige kalenderjaar: 13,296.25 euro.
De drempels voorgesteld vanaf 1 januari 2018: tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar = 4432,08 euro, tijdens het tweede jaar = 8864,17 euro en vanaf het derde jaar = 13296,25 euro.

Werkonbekwaamheid

Voor zelfstandigen wordt op 1 januari de periode van niet-gecompenseerde ziekte teruggebracht tot 2 weken, in plaats van een maand.

Fiscaliteit

Forfaitaire professionele uitgaven: progressieve uitbreiding van de aftrekbare bedragen voor zelfstandigen en harmonisering met het systeem van werknemers.

Vennootschapsbelasting: een geleidelijke daling van de vennootschapsbelasting  voorzien vanaf 2018. Het huidige standaardtarief van 33% zal worden verlaagd tot 29% in 2018 en 25% in 2020. Voor KMO's, kan het tarief zelfs dalen tot 20% (gereduceerd voor het gedeelte belastbare grondslag  minder dan 100.000 euro).
De crisisbijdrage zal evolueren van 3% naar 2% in 2018 en uiteindelijk in 2020 zakken tot 0%.

Lees meer

Tandartsen: akkoord tandartsen-ziekenfondsen

woensdag 7 juni 2017

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen voor 2017 en 2018 werd  gepubliceerd in het Staatsblad op 3 mei 2017.

Wat zijn de volgende stappen?

1.   Ten laatste op 14/06/2017: uw standpunt ten opzichte van dit akkoord kenbaar maken

 • Om u te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren: volg de instructies op de beveiligde omgeving MyRIZIV.
 • Om u volledig te conventioneren: u hoeft niets te doen. Zonder reactie van u beschouwthet RIZIV u als volledig geconventioneerd.

2.   Na 14 juni: uw sociale voordelen 2017 aanvragen
De aanvraagperiode van de sociale voordelen zal plaatsvinden van midden juni tot 30 september. Wij zullen u, zoals elk jaar, tijdig een aanvraagformulier opsturen.

Lees meer

Artsen: akkoord artsen-ziekenfondsen tot 31/12/2017

woensdag 7 juni 2017

Het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2017 werd  gepubliceerd in het Staatsblad op 12 april 2017.

Wat zijn de volgende stappen?

 1. Ten laatste op 31/05/2017: uw standpunt ten opzichte van dit akkoord kenbaar maken
  • Om u te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren: volg de instructies op uw beveiligde omgeving MyRIZIV
  • Om u volledig te conventioneren: u hoeft niets te doen. Zonder reactie van uw kant beschouwt het RIZIV u als volledig geconventioneerd 
 2. In juni: uw sociale voordelen 2017 aanvragen
  De aanvraagperiode van de sociale voordelen begint vanaf midden juni tot 30 september. Het RIZIV deelt u uw eigen activiteitsdrempel mee, die nodig is om uw aanvraagdocument voor de sociale voordelen in te vullen. Tegelijkertijd sturen wij u, zoals elk jaar, uw vooraf ingevuld document, samen met de nodig uitleg om het in te vullen. Het volstaat dit ons terug te sturen binnen de vermelde termijn.
  Intussen hoeft u niets te doen.

Lees meer