uw toekomst verdient een expert

Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker, logopedist of verpleegkundige krijgt u jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven waaraan u zich als geconventioneerde moet houden. U moet die sociale voordelen investeren in een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen en/of een dekking gewaarborgd inkomen.

Als starter hebt u al recht op de sociale voordelen RIZIV in het jaar dat u afstudeert en tijdens uw stage. TIP: Word lid van Amonis vlak na uw proclamatie en geniet onmiddellijk van alle dekkingen zoals een moederschapsuitkering, premievrijstelling bij invaliditeit en nog meer nodige waarborgen.   Info voor starters.

Voordelen:

Geconventioneerde artsen:
U hebt recht op 4.870,71 euro (bedrag 2018) bij volledige conventionering, afhankelijk van een minimale professionele activiteit.

Geconventioneerde kinesitherapeuten:
U hebt recht op een bedrag gaande van 1.444,04 euro tot 2.552,86 euro (bedragen 2017), afhankelijk van het aantal M-prestaties of M-waarden dat u hebt bereikt.

Geconventioneerde tandartsen:
U hebt recht op 2.348,55 euro (bedrag 2018).

Geconventioneerde apothekers:
U hebt recht op 2.917,71 euro (bedrag 2017, o.b.v. een 38-urenweek).

Geconventioneerde logopedisten:
U hebt recht op een bedrag gaande van 1.230,12 euro tot 2.537,12 euro (bedrag 2017),  afhankelijk van het aantal R-prestaties of R-waarden dat u hebt bereikt.

Geconventioneerde verpleegkundigen:
U hebt recht op 512,55 euro (bedrag 2017*), afhankelijk van het totaal bedrag dat jaarlijks aan uw patiënten wordt terugbetaald.

* Te bevestigen door een KB.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak