uw toekomst verdient een expert

Als geconventioneerde arts, kinesitherapeut, tandarts, apotheker of logopedist krijgt u jaarlijks een bedrag van het RIZIV als tegenprestatie voor de tarieven waaraan u zich als geconventioneerde moet houden. U moet die sociale voordelen investeren in een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen en/of een dekking gewaarborgd inkomen.

Als starter hebt u al recht op de sociale voordelen RIZIV in het jaar dat u afstudeert en tijdens uw stage. TIP: Word lid van Amonis vlak na uw proclamatie en geniet onmiddellijk van alle dekkingen zoals een moederschapsuitkering, premievrijstelling bij invaliditeit en nog meer nodige waarborgen.   Info voor starters.

Voordelen:

Geconventioneerde artsen:
U hebt recht op 4.790,23 euro (bedrag voor 2017) bij volledige conventionering, afhankelijk van een minimale professionele activiteit.

Geconventioneerde kinesitherapeuten:
U hebt recht op een bedrag gaande van 1.400 euro tot 2.475 euro (bedragen voor 2015), afhankelijk van het aantal M-prestaties of M-waarden dat u hebt bereikt.

Geconventioneerde tandartsen:
U hebt recht op 2.253,19 euro (bedrag voor 2016).

Geconventioneerde apothekers:
U hebt recht op 2.828,73 euro (bedrag voor 2015, o.b.v. een 38-urenweek).

Geconventioneerde logopedisten:
U hebt recht op een bedrag gaande van 1.200 euro tot 2.475 euro,  afhankelijk van het aantal R-prestaties of R-waarden dat u hebt bereikt (bedrag voor 2016).

Geconventioneerde verpleegkundigen:
U hebt recht op 500 euro (bedrag 2016), afhankelijk van het totaal bedrag dat jaarlijks aan uw patiënten wordt terugbetaald.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak