uw toekomst verdient een expert

De kracht van Amonis

Amonis heeft een voorzichtig risicobeheer, maar tegelijk een hoog rendement. Het jaarlijks gemiddeld nettorendement over de voorbije 15 jaar bedraagt 3,78%. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van onze rendementen de afgelopen 5 jaar.* 

rendement_Amonis

* De winstdeelnames worden toegekend volgens de voorwaarden goedgekeurd door de  jaarlijkse Algemene Vergadering van Amonis OFP.

Dat succes vloeit voort uit de jarenlange ervaring van Amonis, het doordachte en actieve vermogensbeheer, zowel op korte als op lange termijn, lage instapkosten, geen beheerskosten en een constante dynamiek. Want Amonis volgt de evoluties in de pensioen- en  financiële wereld op de voet.
 

Stevige fundamenten voor uw kapitaal

Amonis werd bijna 50 jaar geleden door artsen opgericht voor het beheer van hun sociale voordelen RIZIV en hun Vrij Aanvullend Pensioen (VAP). Als expert in de optimale opbouw van  pensioenkapitaal, wenden we onze jarenlange ervaring aan voor alle zorgverleners en vrije beroepen. De FSMA begeleidt en controleert, als toezichthouder, al onze activiteiten en onze financiële situatie. Daarnaast wordt de Raad van Bestuur bijgestaan door vier comités, die de goede werking van het bestuur garanderen:


Financieel beheer in de praktijk

Amonis heeft een stevige financiële basis uitgebouwd sinds 1967, dankzij een optimale diversifiëring en een vermogensbeheer waarbij iedereen zijn eigen bevoegdheid heeft:

* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
** De winstdeelnames worden toegekend volgens de voorwaarden goedgekeurd door de  jaarlijkse Algemene Vergadering van Amonis OFP.


 

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak