uw toekomst verdient een expert

Op 4 december 2018 heeft het IPE congres in Dublin Amonis de prijs voor het beste pensioenfonds in de categorie Risk Management toegekend. Een mooie internationale erkenning van ons risicomanagementbeleid, dat gericht is op het best mogelijke evenwicht tussen voorzichtigheid en prestaties.

Amonis won ook in het verleden een aanzienlijk aantal awards die het goede financiële beheer van onze instelling erkennen.

Zo werd Amonis in 2010, 2012, 2015, 2016 en 2017 verkozen tot het beste pensioenfonds van België door World Finance.

Ook IPE (Investment & Pensions Europe) bekroonde Amonis reeds meerdere keren tot beste Belgische pensioenfonds: in 2001, 2003, 2006, 2010, 2014, 2016 en recent ook in 2018 in de categorie Risk Management.

Opbrengst pensioensparen

De goede resultaten die Amonis boekt met haar pensioenfonds komen uitsluitend de leden van Amonis ten goede. Aangezien Amonis een Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP) is, moeten er geen aandeelhouders vergoed worden. De winst vloeit dus terug naar de leden, waardoor zij een mooie opbrengst van hun pensioensparen hebben.

Zo bedraagt het jaarlijks gemiddeld nettorendement van de voorbije 15 jaar zelfs 3,78%. Hieronder vindt u een grafiek met de rendementen van Amonis de afgelopen 5 jaar (voor het sociaal VAPZ).*

* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

** De winstdeelnames worden toegekend volgens de voorwaarden goedgekeurd door de jaarlijkse Algemene Vergadering van Amonis OFP.