uw toekomst verdient een expert

Amonis won een aanzienlijk aantal awards die het goede financiële beheer van onze instelling erkennen.

Zo werd Amonis in 2010, 2012, 2015 en recent nog in 2016 verkozen tot het beste pensioenfonds van België door World Finance.

Ook IPE (Investment & Pensions Europe) bekroonde Amonis reeds meerdere keren tot beste Belgische pensioenfonds: in 2001, 2003, 2006, 2010, 2014 en ook in 2016.

Opbrengst pensioensparen

De goede resultaten die Amonis boekt met haar pensioenfonds komen de leden van Amonis rechtstreeks ten goede. Aangezien Amonis een Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP) is, moeten er geen aandeelhouders of tussenpersonen vergoed worden. De winst vloeit dus terug naar de leden, waardoor zij een mooie opbrengst van hun pensioensparen hebben.

Zo bedraagt het jaarlijks gemiddeld nettorendement van de voorbije 15 jaar zelfs 3,78%. Hieronder vindt u een grafiek met de rendementen van Amonis de afgelopen 5 jaar (voor het sociaal VAPZ).

* De winstdeelnames worden toegekend volgens de voorwaarden goedgekeurd door de respectievelijke jaarlijkse Algemene Vergaderingen van Amonis OFP.