Home

4,50% globaal nettorendement in 2021

De Algemene Vergadering heeft een globaal nettorendement van 4,50%* toegekend voor het jaar 2021  voor het sociaal VAPZ, het gewoon VAPZ en de POZ in 2021. ​​​​​​​Nog maar eens één van de beste op de markt! 

* In overeenstemming met de toekenningsvoorwaarden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Aanvullend pensioen

 • VAPZ, sociaal VAPZ, POZ, IPT
 • 1,20%  basisinterest 2022 voor het sociaal VAPZ
 • Bij de beste voorwaarden op de markt
Meer info

Gewaarborgd inkomen

 • Volledige dekking
 • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zwangerschapscomplicaties, burn-out... en vanaf 1% arbeidsongeschiktheid
Meer info

Sociale voordelen RIZIV

 • Meer dan 50 jaar ervaring
 • Eén enkele rekening voor de sociale voordelen RIZIV en het sociaal VAPZ 
 • 1,20% basisinterest in 2022, eventueel aangevuld met een winstdeelname


 

Meer info

Verzekeringen

Voordelige voorwaarden voor al uw behoeften:

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Familiale verzekeringen
 • Hospitalisatie
 • Autoverzekering
 • Brandverzekering
 • ...
Meer info

Recent nieuws

Artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, logopedisten: uw toetreding tot het akkoord 2022 – 2023

29 september 2022
Dit akkoord gaat zijn 2de jaar in. U vindt hier een samenvatting van de procedures en sleuteldata indien u uw positie ten opzichte van het akkoord wil wijzigen.
Lees dit artikel

Sociale voordelen RIZIV 2021: definitieve beslissing van het RIZIV

26 september 2022
Als geconventioneerde zorgverlener kan u op MyRiziv sinds enkele dagen de beslissing van het RIZIV terugvinden over het bedrag van uw sociale voordelen 2021.
Lees dit artikel

Vijf redenen om voor Amonis te kiezen

Pensioenfonds

Flexibele structuur die zorgt voor een beter rendement met hetzelfde veiligheidsniveau.

Hoog rendement

Een van de beste rendementen op de markt: 1,2% basisinterest voor het sociaal VAPZ in 2022.

Lage kosten

Een van de laagste instapkosten: 3% op de stortingen. Geen heffing op de reserve.

Not for profit

Herverdeling van de winst, afstemming van de belangen van de leden en de Algemene Vergadering.

Life cycle model

Begeleiding in elke fase van uw leven: van het einde van uw studies tot na uw pensioen.

Amonis BEVEK nv

BEVEK staat voor Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Een BEVEK is een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB). Dat is een vennootschap die bedragen van investeerders collectief belegt in financiële activa.