Home

Maximaal aftrekbare bedragen voor 2023

 • Sociaal VAPZ: 4.440,43 euro
 • Gewoon VAPZ: 3.859,40 euro

Bereken hieronder uw maximale persoonlijke bijdrage:

Aanvullend pensioen

 • VAPZ, sociaal VAPZ, POZ, IPT
 • 1,20%  basisinterest 2023 voor het sociaal VAPZ
 • Bij de beste voorwaarden op de markt
Meer info

Gewaarborgd inkomen

 • Volledige dekking
 • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, zwangerschapscomplicaties, burn-out... en vanaf 1% arbeidsongeschiktheid
Meer info

Sociale voordelen RIZIV

 • Meer dan 50 jaar ervaring
 • Eén enkele rekening voor de sociale voordelen RIZIV en het sociaal VAPZ 
 • 1,20% basisinterest in 2023, eventueel aangevuld met een winstdeelname


 

Meer info

Verzekeringen

Voordelige voorwaarden voor al uw behoeften:

 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Familiale verzekeringen
 • Hospitalisatie
 • Autoverzekering
 • Brandverzekering
 • ...
Meer info

Recent nieuws

Nieuwe bedragen 2023

19 januari 2023
Nieuw jaar, nieuwe bedragen: wat is het aftrekbare maximum in VAPZ, in pensioensparen, hoeveel aan sociale bijdragen zal u betalen als zelfstandige?
Goed nieuws, u kan uw persoonlijk VAPZ-maximum opnieuw berekenen op onze berekeningsmodule.
Lees dit artikel

Sociale voordelen RIZIV en conventionering, wat verandert er?

19 januari 2023
U bent geconventioneerd of u wil zich conventioneren? Wij bieden u een overzicht van de te ondernemen stappen voor de sociale voordelen 2022, alsook enkele bijzonderheden en nieuwigheden in 2023
Lees dit artikel

Vijf redenen om voor Amonis te kiezen

Pensioenfonds

Flexibele structuur die zorgt voor een beter rendement met hetzelfde veiligheidsniveau.

Hoog rendement

Een van de beste rendementen op de markt: 1,2% basisinterest voor het sociaal VAPZ in 2023.

Lage kosten

Een van de laagste instapkosten: 3% op de stortingen. Geen heffing op de reserve.

Not for profit

Herverdeling van de winst, afstemming van de belangen van de leden en de Algemene Vergadering.

Life cycle model

Begeleiding in elke fase van uw leven: van het einde van uw studies tot na uw pensioen.

Amonis BEVEK nv

BEVEK staat voor Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal. Een BEVEK is een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB). Dat is een vennootschap die bedragen van investeerders collectief belegt in financiële activa.