Zelfstandigen: uw persoonlijke VAPZ-bijdragen 2020 blijven aftrekbaar, zelfs als de betaling van uw sociale bijdragen wordt uitgesteld naar 2021

In het kader van de gezondheidscrisis hebben sommige zelfstandigen de mogelijkheid om de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen uit te stellen tot 2021.

De aftrekbaarheid van VAPZ-bijdragen is normaal gezien onderworpen aan de voorwaarde dat de zelfstandige in orde is met de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen.  Een omzendbrief van de FOD Financiën voorziet echter in een tolerantie en bevestigt dat de persoonlijke VAPZ-bijdrage 2020 aftrekbaar blijft van de inkomsten van 2020 als de zelfstandige de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen uitstelt tot 2021 door de coronacrisis.

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Onze experts helpen u graag verder.

Contacteer ons