VAPZ : profiteer van uw belastingvoordeel, zelfs als u uw sociale bijdragen in 2021 betaalt!

Tot 3.786,81 euro aftrekbaar van uw inkomsten in 2020*.
Opgelet: uw betaling moet ons uiterlijk op 31 december bereiken!

* Ook al betaalt u door de gezondheidscrisis pas in 2021 uw sociale zekerheidsbijdragen.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) stelt u in staat om gedurende uw hele loopbaan een pensioenkapitaal op te bouwen en daarbij te profiteren van het dubbele belastingvoordeel.

•    geconventioneerde loontrekkenden of zelfstandigen: VAPZ-bijdragen zijn 100% aftrekbaar van het hoogste (meest belaste) deel van uw inkomen;

•    zelfstandigen: dit belastingvoordeel kan worden gecombineerd met een vermindering van uw sociale bijdragen, aangezien deze worden berekend op een inkomen verminderd met uw VAPZ-bijdragen.

In 2020 kan u door 3.786,81 euro te storten - het maximale fiscaal aftrekbare bedrag voor het sociaal VAPZ - tot 62% van dit bedrag recupereren!

Dit voordeel gaat gepaard met een aantrekkelijk rendement: 1,2% basisinterest in 2020, eventueel verhoogd met een winstdeelname (2,15% globaal nettorendement werd toegekend in 2019*).

Stort uw bijdragen vóór 31 december!

Om van deze voordelen te kunnen profiteren en om u een aanvullend pensioen te garanderen opgebouwd op uw eigen tempo, moeten uw VAPZ-bijdragen (min. 100 euro) uiterlijk op 31 december 2020 op uw Amonis-rekening zijn geboekt! Na deze datum kan u ze niet meer aftrekken van uw inkomsten 2020.

COVID-19 : u hebt de betaling van uw sociale bijdragen uitgesteld naar 2021?

  • De fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-bijdragen wordt normaal onderworpen aan de voorwaarde dat de zelfstandige in orde is met de betaling van zijn sociale bijdragen voor het afgelopen jaar.
  • Een omzendbrief van de FOD Financiën laat een zekere tolerantie toe: uw persoonlijke VAPZ-bijdragen van 2020 blijven aftrekbaar van uw inkomsten van 2020 ook in het geval dat u de betaling van uw sociale bijdragen naar 2021 hebt uitgesteld in het kader van de coronacrisis.

Hoe kan ik mijn maximale VAPZ-bijdrage voor 2020 bepalen?

  • Het gewoon VAPZ laat u toe om in 2020 maximaal 8,17% te sparen van uw netto belastbaar beroepsinkomen 2017 (niet geïndexeerd), met een maximum van 3.291,30 euro.
  • Met een sociaal VAPZ, met extra dekkingen tijdens en na uw carrière, stijgt dit maximum tot 9,40%, met een plafond van 3.786,81 euro.

Bereken uw mogelijkheden voor VAPZ-bijdragen

Met onze berekeningstools kent u in een paar klikken uw stortingsmogelijkheden in 2020.

* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Onze experts helpen u graag verder.

Contacteer ons