Sociale voordelen: het RIZIV gaat digitaal

Goed nieuws over de digitalisering van de sociale voordelen RIZIV: missie volbracht. En als kers op de taart heeft het RIZIV van de gelegenheid gebruik gemaakt om de procedure te vereenvoudigen. Daar kan u zich op verheugen. Voortaan verloopt het aanvragen van de sociale voordelen RIZIV een pak eenvoudiger en sneller. Alles gebeurt online op uw beveiligde omgeving MyRiziv.be. Het enige wat u moet doen, is inloggen en nagaan of alles in orde is.

Een procedure in drie stappen

Het is niet langer nodig om een aanvraagformulier in te vullen en op te sturen. Ook hoeft u geen activiteitsdrempel meer mee te delen. Amonis en het RIZIV nemen het werk voortaan van u over.
De nieuwe procedure bestaat uit drie stappen:

  1. U gaat na of u effectief een sociale VAPZ-overeenkomst heeft afgesloten die u het recht geeft op uw sociale voordelen. Is dit nog niet het geval? Contacteer ons zo snel mogelijk zodat wij dit voor u in orde kunnen brengen.
  2. Vervolgens zorgen wij ervoor dat alle nodige details over uw overeenkomst geregistreerd worden op de website van het RIZIV. Het RIZIV zal dan automatisch controleren of u recht hebt op de sociale voordelen. Indien nodig kan het RIZIV u om bijkomende inlichtingen vragen.
  3. U hoeft enkel nog te checken op MyRiziv.be of Amonis als uw pensioeninstelling staat vermeld.

Daarna zal u het bedrag kunnen zien waarop u recht hebt volgens het RIZIV. Als u niet akkoord gaat met dit bedrag, hebt u 60 dagen de tijd om dit te betwisten.

Onmiddellijke inwerkingtreding

De nieuwe procedure treedt dit jaar in werking, maar de timing verschilt naargelang uw beroep:

  • Kinesitherapeuten, apothekers, logopedisten en verpleegkundigen: vanaf 1 juni 2020 kunt u op MyRiziv.be al nagaan/bepalen aan welke pensioeninstelling uw sociale voordelen RIZIV 2019 zullen worden overgemaakt. Wij zullen onze leden verwittigen wanneer ze het bedrag van hun sociale voordelen kunnen consulteren.
  • Artsen en tandartsen: voor u zal alles in 2021 in werking treden. In 2020 hoeft u dus nog niks te doen, behalve een pensioenovereenkomst afsluiten indien dit nog niet is gebeurd. Bent u lid van Amonis? Dan is alles in orde. Nog geen pensioenovereenkomst? Contacteer ons.

Geniet u al van het wettelijk pensioen?

Geniet u al van het wettelijk pensioen, maar bent u niet gestopt met uw geconventioneerde activiteiten? Ook voor u verloopt alles via MyRiziv.be.

Het RIZIV zal u een e-mail sturen met de vraag om het rekeningnummer te controleren of in te geven waarop het bedrag van uw sociale voordelen mag gestort worden.

En de volmacht?

Sommige ondernemingen bieden u de mogelijkheid voor van een mandaat. Alles is zo eenvoudig geworden dat Amonis het niet aanbiedt, onder andere om bepaalde risico’s te beperken. Meer info op www.amonis-riziv.be.

Hebt u nog vragen?
U vindt het antwoord op al uw vragen over de digitalisering van uw sociale voordelen RIZIV op onze specifiek daarvoor ontworpen miniwebsite www.amonis-riziv.be.

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Onze experts helpen u graag verder.

Contacteer ons