Sociale voordelen 2020: de belangrijkste wijzigingen

* Minimale activiteitsdrempel voor tandartsen
* Verlaging van de activiteitsdrempel voor de sociale voordelen 2020
* Militaire artsen en schoolartsen

Minimale activiteitsdrempel voor tandartsen

Vanaf uw sociale voordelen 2020 is een minimumdrempel vereist van 300 verstrekkingen tijdens het jaar waarvoor u de sociale voordelen aanvraagt. Indien u deze drempel niet haalt, kan u niet genieten van de sociale voordelen. 

Voor de sociale voordelen 2020 wordt een verlaging toegepast van 25% wegens de Covid-19-pandemie, die sommige zorgverleners ertoe heeft verplicht hun beroepsactiviteit terug te schroeven. Voor 2020 moet u dus 225 verstrekkingen kunnen bewijzen in plaats van300. Het is mogelijk dat het RIZIV dit minderingspercentage optrekt in april 2021, na een nieuwe evaluatie van de impact van Covid-19.

Verlaging van de activiteitsdrempel voor de sociale voordelen 2020 

Door de Covid-19-pandemie zagen sommige zorgverleners zich verplicht hun beroeps-activiteit in 2020 terug te schroeven. Het RIZIV heeft daarom de minimale activiteitsdrempel die dient te worden gehaald om recht te hebben op de sociale voordelen 20201 verlaagd.
Dit heeft geen invloed op de maximumdrempels.
Het is mogelijk dat het RIZIV dit minderingspercentage optrekt in april 2021, na een nieuwe evaluatie van de impact van Covid-19.

* Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad
 • Artsen: vermindering van 25% van de maximumdrempel en de verlaagde drempel van het terugbetaalde bedrag aan uw patiënten, specifiek voor elke specialisatie.
 • Tandartsen: 225 verstrekkingen (i.p.v. 300) in 2020 
 • Kinesitherapeuten
  Verminderde M-verstrekkingen Verminderde M-waarden Sociale voordelen**
  1.125 tot1.724 27.000 tot 41.399 1.518,64 euro
  1.725 tot 2.249 41.400 tot 53.999     2.006,76 euro
  2.250 tot 6.500     54.000 tot 156.000 2.684,74 euro

  Boven 6.500 verstrekkingen of 156.000 M-waarden heeft u geen recht op de sociale voordelen 

  ** Voorgestelde bedragen voor 2020, te bevestigen door KB

 • Logopedisten : 
  Verminderde R-verstrekkingen
  Verminderde R-waarden
  Sociale voordelen***
  675 tot 1.499 11.812 tot 26.249 1.293,67 euro
  1.500 tot 4.000 26.250 tot 70.000   2.668,18 euro
  Boven 4.000 verstrekkingen of 70.000 R-waarden heeft u geen recht op de sociale voordelen 

  *** Voorgestelde bedragen voor 2020, te bevestigen door KB
   
 • Verpleegkundigen: tussen 24.750 euro en 150.000 euro terugbetaald aan uw patiënten. Boven 150.000 euro hebt u geen recht op de sociale voordelen..
 • Apothekers**** :
  14,25 tot 21 uur/week: 1.534,23 euro
  21 tot 28,5 uur/week: 2.301,32 euro
  vanaf 28,5 uur/week: 3.068,44 euro

  **** Voorgestelde bedragen voor 2020, te bevestigen door KB

Militaire artsen en schoolartsen

Militaire artsen en schoolartsen kunnen nu aanspraak maken op de sociale voordelen RIZIV, voor zover ze minstens 13 uur klinische activiteit per week bewijzen. 

Bijzonderheden zijn voorzien voor gemengde loopbanen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een praktijk als huisarts combineert met uren als schoolarts voor K&G. Neem contact met ons op voor meer informatie.


 

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Onze experts helpen u graag verder.

Contacteer ons