Covid-19 & de minimale activiteitsdrempel voor uw sociale voordelen RIZIV 2020


Door de COVID-19-pandemie werden heel wat zorgverleners verplicht om hun professionele activiteiten te verminderen in 2020. Het RIZIV heeft daarom beslist om de minimale activiteitsdrempel, die het recht op de sociale voordelen RIZIV bepaalt, te verlagen. 

Aangezien niet elke beroepsgroep in dezelfde mate is getroffen door de pandemie, heeft het RIZIV beslist om de vermindering van de drempels te bereken per beroepsgroep, gebaseerd op de reële activiteitscijfers 2020.

Hieronder kan u de reductiepercentages per beroepscategorie vinden (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad). 

Meer uitleg vindt u op de website van het RIZIV

Reductiepercentages

Beroepscategorie Reductiepercentage (afgerond)

Apothekers

5%

Huisarts

5%

Arts-specialist in de anesthesie-reanimatie

14%

Arts-specialist in de heelkunde

16%

Arts-specialist in de neurochirurgie

16%

Arts-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

13%

Arts-specialist in de geriatrie

11%

Arts-specialist in de gynaecologie-verloskunde

13%

Arts-specialist in de oftalmologie

16%

Arts-specialist in de otorhinolaryngologie

23%

Arts-specialist in de urologie

19%

Arts-specialist in de orthopedische heelkunde

19%

Arts-specialist in de stomatologie

18%

Arts-specialist in de dermato-venereologie

15%

Arts-specialist in medische oncologie

6%

Arts-specialist in de inwendige geneeskunde

5%

Arts-specialist in de pneumologie

15%

Arts-specialist in de gastro-enterologie

15%

Arts-specialist in de pediatrie

12%

Arts-specialist in de cardiologie

15%

Arts-specialist in de neuropsychiatrie

17%

Arts-specialist in de neurologie

15%

Arts-specialist in de psychiatrie

7%

Arts-specialist in de reumatologie

14%

Arts-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie

20%

Arts-specialist in de klinische biologie

5%

Arts-specialist in de pathologische anatomie

15%

Arts-specialist in de röntgendiagnose

11%

Arts-specialist in de radiotherapie-oncologie

5%

Arts-specialist in de nucleaire geneeskunde

15%

Arts-specialist in de acute geneeskunde

20%

Arts-specialist in de urgentiegeneeskunde

5%

Huisarts op basis van verworven rechten zoals bedoeld in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

5%

Arts zonder bijzondere beroepstitel en zonder verworven rechten

5%

Kinesitherapeuten

11%

Logopedisten

18%

Tandheelkundigen

15%

Verpleegkundigen

5%

Vroedvrouwen

5%

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Onze experts helpen u graag verder.

Contacteer ons