Akkoorden artsen en tandartsen 2022-2023

Het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen werd op 8 februari 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatblad. Het akkoord tussen tandartsen en ziekenfondsen werd gepubliceerd op 7 februari 2022.

U wenst volledig geconventioneerd te zijn voor 2022? 

U moet niets ondernemen. Als u niet reageert, zal het RIZIV u als volledig geconventioneerd beschouwen. 

U wenst zich gedeeltelijk conventioneren of volledig deconventioneren voor 2022?

U bent arts
U kan zich tot uiterlijk 10 maart 2022 gedeeltelijk conventioneren of volledig deconventioneren op MyRiziv.be: ga naar Mijn profiel - Conventiestatus en klik op Beheren. 

U bent tandarts
U kan zich tot uiterlijk 9 maart 2022 gedeeltelijk conventioneren of volledig deconventioneren op MyRiziv.be: ga naar Mijn profiel - Conventiestatus en klik op Beheren. 
 

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Onze experts helpen u graag verder.

Contacteer ons