Sociale voordelen voor tandartsen

Hoe de sociale voordelen bekomen?

Zeer eenvoudig!

Dit gebeurt in 3 stappen via ProGezondheid en u hoeft bijna niets te doen:

  • U moet een pensioenovereenkomst sociaal VAP hebben voor het jaar waarvoor u de sociale voordelen aanvraagt
  • Amonis zal uw pensioenovereenkomst uploaden op de RIZIV-website en het RIZIV zal dan uw recht op de sociale voordelen controleren
  • Het jaar volgend op het jaar waarvoor u de sociale voordelen aanvraagt, volstaat het om te wachten op een melding van Amonis om daarna op ProGezondheid te controleren of Amonis wel degelijk is aangeduid als uw pensioeninstelling.

Op welk bedrag heb ik recht?

  • Volledig of gedeeltelijk geconventioneerd: 3.736,19 euro (bedrag 2024)
  • Jaarlijks gekapitaliseerd aan een aantrekkelijk rendement vormt dit bedrag een onmisbaar kapitaal als aanvulling op uw pensioen.

Het recht op sociale voordelen vereist de uitoefening van een minimumberoepsactiviteit: ten minste 300 prestaties (vermeld in de nomenclatuur) verricht in het jaar waarvoor u de sociale voordelen aanvraagt.

De drempel wordt niet toegepast gedurende de erkende stagejaren en gedurende de 5 jaar na uw erkenning.

Aan welke voorwaarden?

U hebt al recht op de sociale voordelen RIZIV tijdens uw promotiejaar, zonder rekening te moeten houden met een minimum activiteit. De drempels zijn namelijk niet van toepassing tijdens het promotiejaar, gedurende de stagejaren en tijdens de vijf jaren volgend op het verkrijgen van uw erkenning.

Plaats vanaf uw promotiejaar uw sociale voordelen bij Amonis en u zal onmiddellijk gedekt zijn door de solidariteitsprestaties: moederschap, invaliditeit en overlevingspensioen.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak