Gewoon VAPZ

Fiscale aftrek

In 2020 kan u tot 3.291,30 euro aftrekken van uw belastingen. 

U recupereert tot 62% van uw investering* ! 

Stevig rendement

1% gewaarborgde basisinterest In 2020:

  • op uw bijdrage 2020
  • op het volledig kapitaal opgebouwd in 2020
  • voor zover de termijn tussen de aansluiting en de eindleeftijd minstens 5 jaar bedraagt

Globaal Rendement: 2,15% in 2019**

Jaarlijkse winstdeelname

De basisinterest kan verhoogd worden met een jaarlijkse winstdeelname, beslissing van de Algemene Vergadering. Aangezien Amonis geen aandeelhouders vergoedt, vloeit alle winst terug naar haar leden. 

Beperkte kosten

Zonder afhouding van beheerskosten op de reserve en met uitzonderlijk lage instapkosten, verhoogt de rentabiliteit van uw kapitaal.  

Tip voor een optimaal rendement:

Jaarlijks storten in januari in plaats van december laat toe om nog beter de opbouw van uw pensioenkapitaal te rentabiliseren.

* De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

** Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Tot 3.291,30 euro aftrekbaar in 2020

U kan per jaar 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen inbrengen, met een maximum van 3.291,30 euro in 2020. Het is uw inkomen van 2017 dat telt,  na indexatie en na aftrek van beroepskosten, sociale bijdragen en eventuele professionele verliezen.

Recupereer tot 62% van uw storting*

De VAPZ-bijdrage wordt van de hoogste schijf van uw inkomen afgehouden. Dit levert u een fiscale besparing op aan de hoogste aanslagvoet: 54% (inclusief een gemiddelde gemeentebelasting van 8%) vanaf een jaarlijks inkomen van 40.285 euro.

De daling van uw belastbaar inkomen doet de berekeningsbasis voor uw sociale bijdragen als zelfstandige na 3 jaar verminderen: goed voor 20,5% bijkomend voordeel (afhankelijk van uw inkomen).

Het VAPZ is cumuleerbaar met een groepsverzekering, een individuele pensioentoezegging, het langetermijnsparen en pensioensparen.
Bij pensioenopname geniet uw kapitaal van het bijzonder gunstige fiscaal regime van de “fictieve rente”.

* De fiscale behandeling kan wijzigen in de toekomst.

Een stevig rendement

  • 1% gewaarborgd basisrendement in 2020
  • 2,15% globaal nettorendement in 2019*

Jaarlijkse winstdeelname

Elk jaar kan de Algemene Vergadering beslissen een winstdeelname te geven bovenop de basisinterest. Aangezien Amonis een not-for-profit organisatie is, zonder aandeelhouders die moeten worden vergoed, vloeit het grootste gedeelte van de winst terug naar haar leden. 

Geen beheerskosten en lage instapkosten

Amonis houdt geen kosten in op de opgebouwde reserve en de instapkosten zijn uitzonderlijk laag.  De rentabiliteit van uw kapitaal verhoogt dus sneller.

Tip

Jaarlijks storten in januari in plaats van in december laat toe om nog beter de opbouw van uw pensioenkapitaal te rentabiliseren. 

* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 

Bereken hieronder vrijblijvend uw maximale persoonlijke bijdrage voor het gewoon VAP in 2020. Deze bijdrage wordt bepaald door uw inkomen.

Bereken hoeveel u mag storten

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak