Gewoon VAPZ

Fiscale aftrek

In 2021 kan u tot 3.302,77 euro aftrekken van uw belastingen. 

U recupereert tot 62% van uw investering* ! 

Stevig rendement

1% gewaarborgde basisinterest In 2021:

  • op uw bijdrage 2021
  • op het volledig kapitaal opgebouwd in 2021
  • voor zover de termijn tussen de aansluiting en de eindleeftijd minstens 5 jaar bedraagt

Globaal nettorendement: 2,15% in 2020**

Jaarlijkse winstdeelname

De basisinterest kan verhoogd worden met een jaarlijkse winstdeelname, beslissing van de Algemene Vergadering. Aangezien Amonis geen aandeelhouders vergoedt, vloeit alle winst terug naar haar leden. 

Beperkte kosten

Zonder afhouding van beheerskosten op de reserve en met uitzonderlijk lage instapkosten, verhoogt de rentabiliteit van uw kapitaal.  

Tip voor een optimaal rendement:

Jaarlijks storten in januari in plaats van december laat toe om nog beter de opbouw van uw pensioenkapitaal te rentabiliseren.

informatiefiche

Om meer te weten over de sociale, ethische en milieu-aspecten (ESG), klik hier

* De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

** Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Tot 3.302,77 euro aftrekbaar in 2021

U kan per jaar 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen inbrengen, met een maximum van 3.302,77 euro in 2021. Het is uw inkomen van 2018 dat telt,  na indexatie en na aftrek van beroepskosten, sociale bijdragen en eventuele professionele verliezen.

Recupereer tot 62% van uw storting*

De VAPZ-bijdrage wordt van de hoogste schijf van uw inkomen afgehouden. Dit levert u een fiscale besparing op aan de hoogste aanslagvoet: 54% (inclusief een gemiddelde gemeentebelasting van 8%) vanaf een jaarlijks inkomen van 41.360,01 euro.

De daling van uw belastbaar inkomen doet de berekeningsbasis voor uw sociale bijdragen als zelfstandige na 3 jaar verminderen: goed voor 20,5% bijkomend voordeel (afhankelijk van uw inkomen).

Het VAPZ is cumuleerbaar met een groepsverzekering, een individuele pensioentoezegging, het langetermijnsparen en pensioensparen.
Bij pensioenopname geniet uw kapitaal van het bijzonder gunstige fiscaal regime van de “fictieve rente”.

* Deze fiscale behandeling hangt af van uw individuele siuatie en kan aan verandering onderhevig zijn.  
Als zelfstandige is de aftrekbaarheid van uw VAPZ-bijdragen onderworpen aan de voorwaarde dat u uw sociale zekerheidsbijdragen voor het jaar op tijd hebt betaald. Zelfstandigen die de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen voor 2020 hebben uitgesteld tot het jaar 2021 in het kader van de bijzondere maatregelen van Covid, kunnen echter de in 2020 betaalde VAPZ-bijdragen aftrekken van hun inkomen voor 2020.

Een stevig rendement

  • 1% gewaarborgd basisrendement in 2021
  • 2,15% globaal nettorendement in 2020*

Jaarlijkse winstdeelname

Elk jaar kan de Algemene Vergadering beslissen een winstdeelname te geven bovenop de basisinterest om het globale nettorendement te verkrijgen. Aangezien Amonis een not-for-profit organisatie is, zonder aandeelhouders die moeten worden vergoed, vloeit het grootste gedeelte van de winst terug naar haar leden. 

Historiek van het rendement de afgelopen 5 jaar:

Basisinterest Globaal nettorendement
2015 2% 3,20%
2016 2% 3,20%
2017 1,4%  3,20%
2018 1,4%  2,75%
2019 1,4%  2,15%
2020 1% 2,15%
2021 1% bepaald door de AV van 2022
 

Geen beheerskosten en lage instapkosten

Amonis houdt geen kosten in op de opgebouwde reserve en de instapkosten zijn beperkt tot 3% op de jaarlijkse bijdragen. De rentabiliteit van uw kapitaal verhoogt dus sneller.

Tip

Jaarlijks storten in januari in plaats van in december laat toe om nog beter de opbouw van uw pensioenkapitaal te rentabiliseren. 

* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 

Bereken hieronder vrijblijvend uw maximale persoonlijke bijdrage voor het gewoon VAP in 2020. Deze bijdrage wordt bepaald door uw inkomen.

Bereken hoeveel u mag storten

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak