Sociaal vrij aanvullend pensioen

Maximale aftrekbaarheid

Het sociale VAPZ is de voordeligste fiscale investering op de markt: tot 3.786,81 euro aftrekbaar in 2020. U recupereert tot 62% van uw investering*!

Een van de beste rendementen op de markt

In 2020 biedt Amonis een basisinterest van 1,20%. 
Elk jaar kan hier een winstdeelname aan toegevoegd worden. 
Het jaarlijkse gemiddelde nettorendement van de afgelopen 15 jaar is 3,56%**. 
Geen heffing op de reserve en de instapkosten zijn beperkt.

Aanvullende waarborgen

Vier solidariteitsprestaties beschermen u en uw gezin.


Financiering van uw pensioen bij arbeidsongeschiktheid: als u arbeidsongeschikt wordt, betaalt Amonis uw jaarlijkse bijdragen voor u tot u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.  

Zwangerschapsuitkeringen: wordt u een jonge moeder? Amonis betaalt een extra bijdrage op uw pensioenrekening, samen met 442,5 euro op uw bankrekening. Als geschenk!

Overlevingspensioen: in geval van overlijden vóór uw pensioen, ontvangen uw begunstigden een overlevingspensioen bovenop het bedrag van uw individuele Amonis-rekening. Een 30-jarig lid dat een bijdrage van 1.000 euro per jaar betaalt, heeft recht op een aanvullende overlijdensdekking van 65.000 euro.

Afhankelijkheidsrente: wordt u na de opname van uw Amonis pensioen afhankelijk? U ontvangt dan maandelijks een rente zodat u beroep kan doen op de hulp van een derde partij.

Informatiefiche

* De fiscale behandeling hangt af van uw individuele siuatie en kan in de toekomst wijzigen.
** Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Tot 3.786,81 euro aftrekbaar in 2020

U kan tot 9,4% van uw netto belastbaar beroepsinkomen per jaar inbrengen, met een absoluut plafond van 3.786,81 euro in 2020. Bent u zelfstandige, dan telt uw inkomen van 2017 na indexatie en na aftrek van beroepskosten en sociale bijdragen.

Bent u een geconventioneerde loontrekkende of ambtenaar, dan baseert u zich op het inkomen van het lopende jaar. 

U recupereert tot 62% van uw bijdrage*

De SVAP-bijdrage wordt van de hoogste schijf van uw inkomen afgehouden. Dit levert u een fiscale besparing aan de hoogste aanslagvoet op: 54% (inclusief een gemiddelde gemeentebelasting van 8%) vanaf een jaarlijks inkomen van 39.863,74 euro.

De berekeningsbasis voor uw sociale bijdragen als zelfstandige vermindert na drie jaar door de daling van uw belastbaar inkomen: goed voor 20,5% bijkomend voordeel (afhankelijk van uw inkomen).

Het SVAP is cumuleerbaar met een groepsverzekering, individuele pensioentoezegging, langetermijnsparen en pensioensparen.

Bij pensioenopname geniet uw kapitaal van het bijzonder gunstige fiscaal regime van de “fictieve rente”.
 
* De fiscale behandeling hangt af van uw individuele siuatie en kan in de toekomst wijzigen.

Een van de beste rendementen van de markt

  • 3,56% jaarlijks gemiddeld nettorendement over de laatste 15 jaar*
  • 1,20% gewaarborgd basisinterest in 2020
  • 2,15% globaal nettorendement in 2019*


Jaarlijkse winstdeelname

Elk jaar kan de Algemene Vergadering beslissen een winstdeelname te geven bovenop de basisinterest. Aangezien Amonis een not-for-profit organisatie is, zonder aandeelhouders die moeten worden vergoed, vloeit alle winst terug naar haar leden. 

Geen beheerskosten en lage instapkosten

Amonis houdt geen kosten in op de opgebouwde reserve en de instapkosten zijn laag. De rentabiliteit van uw kapitaal verhoogt dus sneller.

Tip voor een optimaal rendement:

Jaarlijks storten in januari in plaats van december laat toe om nog beter de opbouw van uw pensioenkapitaal te rentabiliseren.

* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
 

In 2020 mag u maximaal 3.786,81 euro* storten voor uw sociaal VAPZ. 

Bereken hieronder uw maximale persoonlijke bijdrage voor het sociaal VAP voor 2020. Deze bijdrage hangt af van uw inkomsten bepaald door uw inkomen en uw situatie. 

Bereken hoeveel u mag storten 

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak