Vrij aanvullend pensioen zelfstandige natuurlijk persoon (POZ)

  • 1,0% basisinterest voor 2020 plus een eventuele winstdeelname aanvullend op uw VAPZ
  • Potentieel hogere bijdrage: berekend volgens de “80%-regel”
  • Fiscaal aftrekbare bijdrage: u recupereert 30% door belastingbesparing en gemeentebelasting
  • Minimale belasting van uw pensioenkapitaal : 10% na de parafiscale inhoudingen

U kan hiervan profiteren:

  • indien u zelfstandige in hoofdberoep bent – of in bijberoep gedurende minstens 3 jaar – handelend als natuurlijk persoonlijk
  • en u hebt uw wettelijk pensioen niet opgenomen.

Hoeveel mag u storten in een POZ?

Het jaarlijks maximum in het kader van een POZ wordt bepaald door de 80%-regel.
Uw totale pensioenkapitaal van de eerste en de tweede pijler omgezet in jaarlijkse rente, mogen niet meer bedragen dan 80% van het gemiddelde van uw ‘normale’ jaarlijkse bezoldigingen gedurende de 3 voorgaande jaren.

Wij maken deze berekening voor u.

Fiscale besparing gedurende uw loopbaan

De bijdragen geven een fiscaal voordeel van 30% op de belasting van fysieke personen, rekening houdend met de 80%-regel. Indien we rekening houden met een gemeentetaks van 8%, recupereert u hiermee 32,4% van uw stortingen met belastingsbesparing*.
De verzekeringstaks van 4,4% is verschuldigd op de stortingen, net zoals bij de Individuele Pensioentoezegging voor bedrijfsleiders.

Op pensioenleeftijd

Een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van maximum 2% (afhankelijk van de grootte van het kapitaal) worden afgehouden van het eindkapitaal.

Vervolgens wordt het deel van het kapitaal opgebouwd uit winstdeelnames niet meer belast. Enkel het basiskapitaal - opgebouwd uit de stortingen en de basisinterest - worden belast aan 10%.

* De fiscale behandeling hangt af van uw individuele siuatie en kan in de toekomst wijzigen.

Een stevig rendement

  • 1% basisinterest in 2020
  • 2,15% globaal nettorendement in 2019*

Jaarlijkse winstdeelname

Elk jaar kan de Algemene Vergadering beslissen een winstdeelname te geven bovenop de basisinterest. Aangezien Amonis een not-for-profit organisatie is, zonder aandeelhouders die moeten worden vergoed, vloeit alle winst terug naar haar leden. 

Geen beheerskosten en lage instapkosten

Amonis houdt geen kosten in op de opgebouwde reserve en de instapkosten zijn uitzonderlijk laag.  De rentabiliteit van uw kapitaal verhoogt dus sneller.

* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak