Pensioenovereenkomst voor zelfstandige natuurlijke persoon (POZ)

  • 1% basisinterest voor 2021 plus een eventuele winstdeelname aanvullend op uw VAPZ
  • Potentieel hogere bijdrage: berekend volgens de “80%-regel”
  • Fiscaal aftrekbare bijdrage: u recupereert 30% door belastingbesparing plus gemeentebelasting
  • Minimale belasting van uw pensioenkapitaal : 10% na de parafiscale inhoudingen

U kan hiervan profiteren:

  • indien u zelfstandige in hoofdberoep bent – of in bijberoep gedurende minstens 3 jaar – handelend als natuurlijk persoon
  • en u hebt uw wettelijk pensioen niet opgenomen.

Hoeveel mag u storten in een POZ?

Het jaarlijks maximum in het kader van een POZ wordt bepaald door de 80%-regel.
Uw totale pensioenkapitaal van de eerste en de tweede pijler omgezet in jaarlijkse rente, mogen niet meer bedragen dan 80% van het gemiddelde van uw ‘normale’ jaarlijkse bezoldigingen gedurende de 3 voorgaande jaren.

Wij maken deze berekening voor u.

informatiefiche

Om meer te weten over de sociale, ethische en milieu-aspecten (ESG), klik hier

Fiscale besparing gedurende uw loopbaan

De bijdragen geven een fiscaal voordeel van 30% op de belasting van fysieke personen, rekening houdend met de 80%-regel. Indien we rekening houden met een gemeentetaks van 8%, recupereert u hiermee 32,4% van uw stortingen met belastingsbesparing*.
De verzekeringstaks van 4,4% is verschuldigd op de stortingen, net zoals bij de Individuele Pensioentoezegging voor bedrijfsleiders.

Op pensioenleeftijd

Een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van maximum 2% (afhankelijk van de grootte van het kapitaal) worden afgehouden van het eindkapitaal.

Vervolgens wordt het deel van het kapitaal opgebouwd uit winstdeelnames niet meer belast. Enkel het basiskapitaal - opgebouwd uit de stortingen en de basisinterest - worden belast aan 10%.

* De fiscale behandeling hangt af van uw individuele siuatie en kan in de toekomst wijzigen.

Een stevig rendement

  • 1% basisinterest in 2021
  • 2,15% globaal nettorendement in 2019*

Jaarlijkse winstdeelname

Elk jaar kan de Algemene Vergadering beslissen een winstdeelname te geven bovenop de basisinterest om het globale nettorendement te verkrijgen. Aangezien Amonis een not-for-profit organisatie is, zonder aandeelhouders die moeten worden vergoed, vloeit alle winst terug naar haar leden. 

Historiek van het rendement de afgelopen 5 jaar:

Basisinterest Globaal nettorendement
2018 1,4%  2,75%
2019 1,4%  2,15%
2020 1% bepaald door de AV van 2021
2021 1% bepaald door de AV van 2022
 

Lage instapkosten

De instapkosten zijn beperkt tot 3%, voor een betere rentabiliteit van uw geld. 

Er worden geen beheerskosten in rekening gebracht, tenzij bij gebrek aan een jaarlijkse storting in welk geval een vergoeding gelijk aan 0,25% van het bedrag op de individuele rekening in rekening zal worden gebracht.

* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze adviseurs.

Maak een afspraak