uw toekomst verdient een expert

Extra
pensioen

Lees meer

Gewaarborgd inkomen

Lees meer

 

 

Sociale voordelen RIZIV

Lees meer

 

 

Globaal rendement 2013 

Voor 2013 kent Amonis een winstdeelname* toe die het globale rendement op de individuele rekening van haar leden op minimum 3,75% netto brengt. 

* toegekend volgens de voorwaarden goedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering op 24/05/2014

 

Vijf redenen om voor Amonis te kiezen.

  1. Ruim 45 jaar ervaring ten dienste van de medische sector en de vrije beroepen
  2. Tweede grootste Belgische pensioenfonds met 1,4 miljard euro aan activa in beheer en ruim 26.500 leden 
  3. 4,55% jaarlijks gemiddeld nettorendement voor uw sociaal VAP de afgelopen 15 jaar
  4. Geen aandeelhouders of tussenpersonen dus de winst vloeit terug naar de leden
  5. Al 5 x bekroond tot beste Belgische pensioenfonds in 12 jaar tijd, de laatste maal in 2012 door World Finance

Meer over Amonis