uw toekomst verdient een expert

Als geconventioneerd verpleegkundige hebt u recht op de sociale voordelen RIZIV*. Deze voordelen bedragen maximum 500 euro per jaar (bedrag 2016). Maar, net als andere beroepen, moeten ook verpleegkundigen aan bepaalde voorwaarden voldoen om recht te hebben op de sociale voordelen.

Het jaar van de beëindiging van uw studies wordt alles pro rata berekend. Zowel het bedrag van de sociale voordelen als de voorwaarden om er recht te hebben. Deze berekening gebeurt aan de hand van het aantal volledige maanden dat u toegetreden bent tot de Conventie.

Wenst u meer te weten over de te nemen stappen als u start met uw professionele carrière? Consulteer de checklist hieronder.

Checklist

 1. Erkenning en Visum
  U kunt uw erkenningsaanvraag hetzij via elektronische weg, hetzij via de post bij FOD Volksgezondheid  indienen. Naast de erkenning verkrijgt u tevens uw visum.
 2. RIZIV-nummer
  Het RIZIV wordt automatisch op de hoogte gebracht van uw erkenning. U moet echter op eigen initiatief uw RIZIV-nummer aanvragen.
 3. Sociaal Verzekeringsfonds
  Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor de opstart van uw activiteiten.
 4. Ziekenfonds
  Sluit u aan bij een ziekenfonds naar keuze.

* Onder voorbehoud van de publicatie van het Koninklijk besluit dat een systeem van sociale voordelen voor bepaalde verpleegkundigen vastlegt.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak