uw toekomst verdient een expert

Als geconventioneerd tandarts hebt nu recht op de sociale voordelen RIZIV: maximum 2.309,75 euro per jaar (bedrag voor 2017 en voor 2018, te bevestigen door een KB). Het eerste jaar na de beëindiging van uw studies worden ze pro rata berekend in functie van de datum waarop u uw definitief RIZIV-nummer bekomen heeft. Meer over de sociale voordelen RIZIV voor tandartsen.

Meer info over de te nemen stappen als u start met uw profesionele carrière? Consulteer de checklist hieronder.

Checklist

 1. Visum
  Als u afstudeert, stuurt de FOD Volksgezondheid uw visum naar uw domicilie-adres.
 2. Handtekening
  Onderteken uw stageovereenkomst.
 3. RIZIV-nummer
  Stuur uw stagedossier op naar de FOD Volksgezondheid. Dat dossier bevat het aanvraagformulier om uw stage te bevestigen, het selectie-attest uitgereikt door de universiteit, de loonovereenkomst, het opleidingsprogramma (bijkomstig) en het onderwerp van uw thesis. Na positief advies van de erkenningscommissie krijgt u automatisch uw definitieve RIZIV-nummer.
 4. Verplichte bijscholing, optionele accreditering en inschrijving bij de studieclub van uw regio
  Wilt u uw beroepstitel van tandarts behouden, dan bent u verplicht  60 uren bijscholing te volgen gedurende een cyclus van 6 jaar met een minimum van 20 uren per 2 jaar.Verder kan u optioneel instappen in een systeem van accreditering. Hiervoor ontvangt u een honorarium van 2.834,75 euro in 2014. Een tip: schrijf u in bij de studieclub van uw regio. Die zorgt voor de organisatie van de wachtdiensten en een stuk van de bijscholing die verplicht is voor het behoud van uw erkenning.
 5. Sociaal verzekeringsfonds
  Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor de opstart van uw activiteiten.
 6. Ziekenfonds
  Sluit u aan bij een ziekenfonds naar keuze.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak