uw toekomst verdient een expert

Als geconventioneerd logopedist hebt u nu recht op de sociale voordelen RIZIV: maximum 2.475 euro per jaar (bedrag 2016). Het eerste jaar na de beëindiging van uw studies worden ze pro rata berekend in functie van het aantal volledige maanden dat u toegetreden bent tot de Conventie en voor zover u voldoende R-prestaties of R-waarden verzameld heeft. Meer over de sociale voordelen RIZIV voor logopedisten.

Meer info over de te nemen stappen als u start met uw professionele carrière? Consulteer de checklist hieronder.

Checklist

 1. Erkenning en Visum
  U kunt uw erkenningsaanvraag hetzij via elektronische weg, hetzij via de post bij FOD Volksgezondheid  indienen. Naast de erkenning verkrijgt u tevens uw visum.
 2. RIZIV-nummer
  Het RIZIV wordt automatisch op de hoogte gebracht van uw erkenning. U moet echter op eigen initiatief uw RIZIV-nummer aanvragen. 
 3. Sociaal Verzekeringsfonds
  Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor de opstart van uw activiteiten.
 4. Ziekenfonds
  Sluit u aan bij een ziekenfonds naar keuze.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak