uw toekomst verdient een expert

Als geconventioneerd kinesitherapeut hebt u nu recht op de sociale voordelen RIZIV: maximum 2.490,35 euro per jaar (bedragen 2016, te bevestigen door een KB). Het eerste jaar na de beëindiging van uw studies worden ze pro rata berekend in functie van het aantal volledige maanden dat u toegetreden bent tot de Conventie en voor zover u voldoende M-prestaties of -waarden verzameld heeft. Meer over de sociale voordelen RIZIV voor kinesitherapeuten.

Meer info over de te nemen stappen als u start met uw profesionele carrière? Consulteer de checklist hieronder.

Checklist

 1. Visum
  Stuur uw formulier voor een erkenningsaanvraag op naar FOD Volksgezondheid.
 2. RIZIV-nummer
  Na uw erkenning krijgt u een definitief RIZIV-nummer. 
 3. Sociaal Verzekeringsfonds
  Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor de opstart van uw activiteiten.
 4. Ziekenfonds
  Sluit u aan bij een ziekenfonds naar keuze.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak