uw toekomst verdient een expert

Als geconventioneerd arts hebt u nu recht op de sociale voordelen RIZIV van maximum 4.790,23 euro per jaar (bedrag voor 2017). Het eerste jaar na de beëindiging van uw studies worden ze pro rata berekend in functie van de datum waarop u uw definitieve RIZIV-nummer bekomen heeft. Meer over de sociale voordelen RIZIV voor artsen. 

Meer info over de te nemen stappen als u start met uw profesionele carrière? Consulteer de checklist hieronder.

Checklist

 1. Visum
  Als u afstudeert, stuurt de FOD Volksgezondheid uw visum naar uw domicilie-adres.
 2. Inschrijving
  Schrijf u in bij de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren van de provincie waar u uw stage doet. U hebt daarvoor uw visum en een bewijs van goed gedrag en zeden nodig. Huisartsen moeten zich ook inschrijven bij de kring van huisartsen van hun stageplaats. Die kring organiseert de wachtdiensten.
 3. Handtekening
  Onderteken uw stageovereenkomst.
 4. RIZIV-nummer
  Stuur uw dossier (met stageplan, selectie-attest uitgereikt door de universiteit, inschrijvingsbewijs bij de Orde van Geneesheren, een kopie van uw stageovereenkomst en voor huisartsen ook het diploma van de theoretische huisartsenopleiding) naar de FOD Volksgezondheid. Daarna ontvangt u per post uw RIZIV-nummer.
 5. Ziekenfonds
  Sluit u aan bij een ziekenfonds naar keuze.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak