uw toekomst verdient een expert

Geconventioneerde verpleegkundigen die als zelfstandigen in hoofdberoep buiten het ziekenhuismilieu werken, hebben recht op sociale voordelen RIZIV. Het basisprincipe is vergelijkbaar met hetgeen van toepassing is voor de andere beroepsgroepen. In de conventie wordt een maximum niveau van honoraria bepaald, waartoe u zich als geconventioneerde verpleegkundige verbindt. Bij wijze van compensatie voor die beperking van uw beroepsinkomsten kent de staat u een jaarlijks bedrag toe – de zogenaamde sociale voordelen RIZIV. Dit bedrag moet u gebruiken voor de opbouw van een aanvullende sociale bescherming.

Hoe uw sociale voordelen bekomen?

  1. U vult het aanvraagformulier sociale voordelen RIZIV in voor de prestaties van het voorgaande jaar en stuurt dit naar Amonis vóór 31 maart. Hierbij voegt u ook het attest van uw sociale verzekeringskas dat uw statuut van zelfstandige in hoofdberoep bevestigt.
  2. Amonis kijkt uw documenten na en stuurt deze door naar het RIZIV.
  3. Het RIZIV stort uw sociale voordelen door naar Amonis vóór 15 januari het jaar daarop.

Opgepast: Niet iedere geconventioneerde verpleegkundige heeft automatisch recht op de sociale voordelen RIZIV. U hebt er recht op indien uw beroepsactiviteit aanleiding geeft tot ten minste 33.000 euro terugbetaling aan uw patiënten en dit binnen artikel 8 van de nomenclatuur. Bij meer dan 150.000 euro terugbetaling kan u geen aanspraak meer maken op de sociale voordelen.

Totaal bedrag dat jaarlijks aan uw patiënten wordt terugbetaald Bedrag sociale voordelen
van 33.000 tot 150.000 euro 512,55 euro (bedrag 2017)*

In uw promotiejaar, worden de voorwaarden en het bedrag van de sociale voordelen verlaagd, en dit evenredig met uw toetredingsperiode tot de conventie tijdens dit jaar.

Wat kan u ermee doen?

Het RIZIV kent u dit bedrag toe om een aanvullende sociale zekerheid te financieren. U kan sparen voor een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) en/of u beschermen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid met een dekking Gewaarborgd Inkomen. Beide oplossingen zijn mogelijk, maar fiscaal gezien is het het interessants om persoonlijk uw contract gewaarborgd inkomen te financieren en de bijdragen die u daarvoor betaalt af te trekken als beroepskosten. Als u uw sociale voordelen in een Sociaal VAP investeert waar ze jaarlijks tegen een degelijk rendement worden gekapitaliseerd, bouwt u een mooi pensioenkapitaal op dat aan het einde van uw beroepsloopbaan een welkome aanvulling biedt op het wettelijk pensioen.

* te bevestigen door een KB.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak