uw toekomst verdient een expert

De inventariswaarden (NIW) van de fondsen Optimal Benefit Growth en Optimal Benefit Stability worden eenmaal per maand berekend. Dit is de eerst berekende NIW volgend op de datum van de transactieopdracht voor de betrokken maand. De datum van de transactieopdracht ligt tussen de 5de laatste werkdag en de laatste werkdag van de maand. Voor maanden zonder transactieopdracht wordt de NIW van de laatste dag van die maand vermeld.

  Maand Netto inventariswaarde  Historiek
Optimal Benefit Growth 06/2020 € 105,94 PDF
Optimal Benefit Stability 06/2020 € 96,16 PDF