uw toekomst verdient een expert

Wanneer kan u uw aanvullend pensioen opvragen?

maandag 27 november 2017

Op de website van de FSMA (Financial Services and Markets Authority) vindt u hierover een duidelijke en bondige uitleg.
U krijgt antwoorden op vragen als: Wat als u blijft werken na de wettelijke pensioenleeftijd? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om uw pensioen te kunnen opnemen? En wat zijn de uitzonderingen hierop?

Lees meer

Goed nieuws voor alle zelfstandigen: voorzien vanaf 2018

dinsdag 24 oktober 2017

Het regeerakkoord van juli voorziet, onder andere, een voordelige maatregel voor zelfstandigen. Vanaf 1 januari 2018, zullen zelfstandigen kunnen genieten van de uitkeringen van de sociale zekerheid na twee weken arbeidsongeschiktheid in plaats van na 1 maand.

Lees meer

Regeerakkoord van 26 juli 2017: de punten die belangrijk zijn voor u

dinsdag 8 augustus 2017

Na enkele dagen van bezinning, werd een regeerakkoord bereikt op 26 juli. Bepaalde belangrijke hervormingen betreffen pensioen, vergoedingen in geval van arbeidsongeschiktheid en fiscaliteit.

Pensioen

Vanaf januari 2018 is er een verhoging voorzien van de minimumpensioenen: 0,7% in het geval van een volledige carrière.

Vanaf januari 2019 zal het mogelijk zijn om uw pensioen gedeeltelijke op te nemen en tegelijkertijd pensioenrechten op te bouwen.

Uitbreiding van de tweede pijler: zelfstandigen, natuurlijke personen zullen kunnen profiteren van een fiscaal kader dat overeenkomt met het fiscaal kader voor zelfstandige bedrijfsleiders. De werknemers op hun beurt zullen onbeperkt kunnen bijdragen aan een vrij aanvullend pensioen door middel van stortingen die afgetrokken worden van hun loon door hun werkgever.

De derde pijler: een duaal systeem is voorzien waarbij de belastingplichtige kan kiezen tussen een storting van 940 euro met een belastingvoordeel van 30% of een storting van 1.200 euro met een belastingvoordeel van 25%.

Sociale bijdragen

Tijdens de eerste twee jaar als zelfstandige in hoofdberoep zullen de minimale sociale bijdragen berekend worden op basis van progressieve inkomensgrenzen.
De huidige forfaitaire drempel tot het einde van het derde volledige kalenderjaar: 13,296.25 euro.
De drempels voorgesteld vanaf 1 januari 2018: tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar = 4432,08 euro, tijdens het tweede jaar = 8864,17 euro en vanaf het derde jaar = 13296,25 euro.

Werkonbekwaamheid

Voor zelfstandigen wordt op 1 januari de periode van niet-gecompenseerde ziekte teruggebracht tot 2 weken, in plaats van een maand.

Fiscaliteit

Forfaitaire professionele uitgaven: progressieve uitbreiding van de aftrekbare bedragen voor zelfstandigen en harmonisering met het systeem van werknemers.

Vennootschapsbelasting: een geleidelijke daling van de vennootschapsbelasting  voorzien vanaf 2018. Het huidige standaardtarief van 33% zal worden verlaagd tot 29% in 2018 en 25% in 2020. Voor KMO's, kan het tarief zelfs dalen tot 20% (gereduceerd voor het gedeelte belastbare grondslag  minder dan 100.000 euro).
De crisisbijdrage zal evolueren van 3% naar 2% in 2018 en uiteindelijk in 2020 zakken tot 0%.

Lees meer

Tandartsen: akkoord tandartsen-ziekenfondsen

woensdag 7 juni 2017

Het akkoord tandartsen-ziekenfondsen voor 2017 en 2018 werd  gepubliceerd in het Staatsblad op 3 mei 2017.

Wat zijn de volgende stappen?

1.   Ten laatste op 14/06/2017: uw standpunt ten opzichte van dit akkoord kenbaar maken

 • Om u te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren: volg de instructies op de beveiligde omgeving MyRIZIV.
 • Om u volledig te conventioneren: u hoeft niets te doen. Zonder reactie van u beschouwthet RIZIV u als volledig geconventioneerd.

2.   Na 14 juni: uw sociale voordelen 2017 aanvragen
De aanvraagperiode van de sociale voordelen zal plaatsvinden van midden juni tot 30 september. Wij zullen u, zoals elk jaar, tijdig een aanvraagformulier opsturen.

Lees meer

Artsen: akkoord artsen-ziekenfondsen tot 31/12/2017

woensdag 7 juni 2017

Het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2017 werd  gepubliceerd in het Staatsblad op 12 april 2017.

Wat zijn de volgende stappen?

 1. Ten laatste op 31/05/2017: uw standpunt ten opzichte van dit akkoord kenbaar maken
  • Om u te deconventioneren of gedeeltelijk te conventioneren: volg de instructies op uw beveiligde omgeving MyRIZIV
  • Om u volledig te conventioneren: u hoeft niets te doen. Zonder reactie van uw kant beschouwt het RIZIV u als volledig geconventioneerd 
 2. In juni: uw sociale voordelen 2017 aanvragen
  De aanvraagperiode van de sociale voordelen begint vanaf midden juni tot 30 september. Het RIZIV deelt u uw eigen activiteitsdrempel mee, die nodig is om uw aanvraagdocument voor de sociale voordelen in te vullen. Tegelijkertijd sturen wij u, zoals elk jaar, uw vooraf ingevuld document, samen met de nodig uitleg om het in te vullen. Het volstaat dit ons terug te sturen binnen de vermelde termijn.
  Intussen hoeft u niets te doen.

Lees meer

Geconventioneerde kinesitherapeuten:

dinsdag 18 april 2017

84% van de kinesitherapeuten heeft de individuele overeenkomst M17 aanvaard. U hebt dus recht op de sociale voordelen 2017 indien u de overeenkomst hebt aanvaard en indien u uw honoraria niet hebt verhoogd sinds 1 januari 2017. In dit geval, moet u uw aanvraag sociale voordelen 2017 tussen 01/01/2018 en 31/03/2018 indienen.

Lees meer

Kinesitherapeuten: overeenkomst 2017

vrijdag 3 maart 2017

Het verzekeringscomité heeft een voorstel van Overeenkomst M17 gecreëerd. Het RIZIV zal dit voorstel de komende dagen individueel  naar alle kinesitherapeuten verzenden. Gelieve uw  standpunt ten opzichte van dit voorstel kenbaar te maken aan de hand van  de aanwijzingen op deze brief.

Lees meer

Wettelijke moederschapsrust voor zelfstandigen op 1 januari 2017, twee nieuwigheden

vrijdag 13 januari 2017

De moederschapsrust voor zelfstandigen wordt opgetrokken van 8 weken naar 12 weken. Drie weken blijven verplicht op te nemen: een week voor de geboorte en twee weken erna. De facultatieve weken worden dus van 5 naar 9 verlengd. Deze facultatieve weken kunnen nu ook halftijds opgenomen worden; de zelfstandige ontvangt in dit geval de helft van de wekelijkse uitkering.

De zelfstandigen moeten hun sociale bijdragen met betrekking tot de trimester na de bevalling niet betalen.

Verhoging van de moederschapsuitkeringen die Amonis stort in het kader van het Sociaal VAP

Moederschapsuitkeringen die bij het Sociaal VAP van Amonis behoren en die bij een bevalling worden gestort, werden op 1 januari 2017 verhoogd:

 • het forfaitaire bedrag op de bankrekening van de jonge moeder wordt verhoogd van 295 naar 442,50 euro;
 • het supplement op de pensioenrekening wordt door de gemiddelde bijdrage bepaald die nu herleid is tot 12 weken in plaats van 8 weken.

Lees meer