uw toekomst verdient een expert

Regeerakkoord van 26 juli 2017: de punten die belangrijk zijn voor u

dinsdag 8 augustus 2017 - in de categorie Actualiteit

Na enkele dagen van bezinning, werd een regeerakkoord bereikt op 26 juli. Bepaalde belangrijke hervormingen betreffen pensioen, vergoedingen in geval van arbeidsongeschiktheid en fiscaliteit.

Pensioen

Vanaf januari 2018 is er een verhoging voorzien van de minimumpensioenen: 0,7% in het geval van een volledige carrière.

Vanaf januari 2019 zal het mogelijk zijn om uw pensioen gedeeltelijke op te nemen en tegelijkertijd pensioenrechten op te bouwen.

Uitbreiding van de tweede pijler: zelfstandigen, natuurlijke personen zullen kunnen profiteren van een fiscaal kader dat overeenkomt met het fiscaal kader voor zelfstandige bedrijfsleiders. De werknemers op hun beurt zullen onbeperkt kunnen bijdragen aan een vrij aanvullend pensioen door middel van stortingen die afgetrokken worden van hun loon door hun werkgever.

De derde pijler: een duaal systeem is voorzien waarbij de belastingplichtige kan kiezen tussen een storting van 940 euro met een belastingvoordeel van 30% of een storting van 1.200 euro met een belastingvoordeel van 25%.

Sociale bijdragen

Tijdens de eerste twee jaar als zelfstandige in hoofdberoep zullen de minimale sociale bijdragen berekend worden op basis van progressieve inkomensgrenzen.
De huidige forfaitaire drempel tot het einde van het derde volledige kalenderjaar: 13,296.25 euro.
De drempels voorgesteld vanaf 1 januari 2018: tot het einde van het eerste volledige kalenderjaar = 4432,08 euro, tijdens het tweede jaar = 8864,17 euro en vanaf het derde jaar = 13296,25 euro.

Werkonbekwaamheid

Voor zelfstandigen wordt op 1 januari de periode van niet-gecompenseerde ziekte teruggebracht tot 2 weken, in plaats van een maand.

Fiscaliteit

Forfaitaire professionele uitgaven: progressieve uitbreiding van de aftrekbare bedragen voor zelfstandigen en harmonisering met het systeem van werknemers.

Vennootschapsbelasting: een geleidelijke daling van de vennootschapsbelasting  voorzien vanaf 2018. Het huidige standaardtarief van 33% zal worden verlaagd tot 29% in 2018 en 25% in 2020. Voor KMO's, kan het tarief zelfs dalen tot 20% (gereduceerd voor het gedeelte belastbare grondslag  minder dan 100.000 euro).
De crisisbijdrage zal evolueren van 3% naar 2% in 2018 en uiteindelijk in 2020 zakken tot 0%.

Stuur door naar een collega:

Mail een vriend

 

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Contacteer Amonis. Onze experts helpen u graag verder.