uw toekomst verdient een expert

Geconventioneerde artsen: activiteitsdrempels voor uw sociale voordelen RIZIV 2018

maandag 12 februari 2018 - in de categorie Sociale voordelen RIZIV

Uw recht op de sociale voordelen is sinds 2017 aan de voorwaarde onderworpen dat u een minimale beroepsactiviteit moet uitoefenen. Twee activiteitsdrempels – een “bovendrempel” en een verlaagde drempel – uitgedrukt in terugbetaalde bedragen aan de patiënten, zijn vastgelegd voor elke specialisatie. Voor de huisarts bijvoorbeeld bedraagt de “bovendrempel” 2018  25.000 euro (zoals in 2017) en de verlaagde drempel 12.500 euro. De vergelijking van uw activiteit met deze drempels betreft uw prestaties van twee jaar geleden. Om uw recht op de sociale voordelen 2018 te bepalen, zal uw activiteit in 2016 vergeleken worden met de drempels van 2018. Als u geconventioneerd bent, zal het RIZIV u, tijdens de procedure, persoonlijk op de hoogte brengen van het terugbetaalde bedrag aan uw patiënten twee jaar geleden. Als RIZIV u op de hoogte brengt dat u geen recht hebt op de sociale voordelen RIZIV, krijgt u 60 dagen de tijd om de beslissing aan te vechten. Dit doet u door een aangetekende brief naar het RIZIV te verzenden met bepaalde specifieke elementen.

De volledig geconventioneerde arts zal recht hebben op:

  • het volledige bedrag van de sociale voordelen (4.870,71 euro * in 2018), indien zijn activiteit minstens overeenstemt met de bovendrempel ;
  • het gedeeltelijk bedrag van de sociale voordelen  (2.297,63 euro * in 2018), indien zijn activiteit zich situeert tussen de bovendrempel en de verlaagde drempel ;
  • hij heeft geen recht op de sociale voordelen, indien zijn activiteit de verlaagde drempel niet bereikt.

De gedeeltelijk geconventioneerde arts heeft recht op de gedeeltelijke sociale voordelen (2.297,63 euro * in 2018) indien zijn activiteit in 2016 minstens de bovendrempel bereikt of overschrijdt (en indien hij voldoet aan de voorwaarden voor gedeeltelijke conventionering, die ongewijzigd zijn gebleven).

Er bestaat geen maximumdrempel waarboven de arts geen recht meer heeft op de sociale voordelen.

Dagen inactiviteit wegens ziekte, ongeval, moederschaps- of vaderschapsverlof kunnen de referentiedrempels verhoudingsgewijs verlagen.

De drempels worden niet toegepast in het promotiejaar, tijdens de stagejaren en in de 5 jaar die volgen op het behalen van de erkenning. Artsen, waarvan het stageplan wordt goedgekeurd, zullen tijdens het promotiejaar recht hebben op het volledige bedrag van de sociale voordelen. Indien hun plan niet goedgekeurd is, hebben ze recht op een pro rata bedrag in functie van de datum waarop ze hun definitief RIZIVnummer hebben gekregen.
          
(*) Te bevestigen door KB

Stuur door naar een collega:

Mail een vriend

 

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Contacteer Amonis. Onze experts helpen u graag verder.