uw toekomst verdient een expert

GDPR

donderdag 24 mei 2018 - in de categorie Actualiteit

De Algemene Verordening Gegevensbescherming  (beter gekend onder de naam « GDPR ») is in werking getreden op 25 mei 2018. Dit Reglement verbetert de transparantie van de verwerking van persoonsgegevens en de controle door de betrokken personen op het gebruik van hun gegevens door de ondernemingen.
In dat kader hebben wij onze nota Persoonlijke Levenssfeer herzien, opdat u beter de verwerking van uw persoonsgegevens begrijpt. Hierbij de belangrijkste wijzigingen die we hebben aangebracht:

  • Amonis is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens. 
  • Als lid van Amonis worden uw gegevens behandeld op basis van verschillende wettelijke gronden en voor diverse doeleinden :

     •  In het kader van de uitvoering van het contract en voor het nemen van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld voor het beheer van uw contract en de betaling van de bijdragen ;
     •  krachtens de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd inzake het aanvullend pensioen ;
     •  op basis van het legitiem belang van Amonis om misbruik en fraude te voorkomen of om u producten voor te stellen die u zouden kunnen interesseren ;
     •  mits uw toestemming voor de verwerking van uw medische gegevens.

  • De gegevens worden bewaard zolang de contractuele relatie bestaat en tot eventuele rechtsvorderingen worden bevolen, behalve indien de wet hier anders over beschikt.
  • U beschikt over volgende rechten : het recht op inzage in uw persoons-gegevens, het recht op verbetering, het recht op verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, het recht op intrekking van de toestemming en het recht om zich te verzetten tegen de verwerking. 
  • Indien u vragen hebt of een recht wenst uit oefenen, kunt u ons contacteren via  e-mail :privacy@amonis.be of per brief aan Amonis OFP, dienst Privacy, de Jamblinne de Meuxplein 4, 1030 Brussel. 
  • U kan ook de Afgevaardigde voor de Gegevensbescherming van Amonis contacteren op volgend adres : dpo@3headedgiant.be.

Voor meer informatie kan u onze nota Pesoonlijke Levenssfeer raadplegen op onze pagina Privacy.

Stuur door naar een collega:

Mail een vriend

 

Vragen bij dit artikel? Advies nodig?

Contacteer Amonis. Onze experts helpen u graag verder.