uw toekomst verdient een expert

Rustpensioen & beroepsactiviteit

Door Amonis op maandag 2 maart 2015

  • Nieuwe plafonds vóór 65 jaar

Indien u met uw beroepsactiviteit doorgaat nadat u uw wettelijk pensioen hebt opgenomen en u noch 65 jaar bent noch een loopbaan van 45 jaar hebt bereikt, dan bent u verplicht de inkomsten van uw beroepsactiviteit volgens volgende plafonds te beperken (bedragen op 1 januari 2015).

plafond

  • Afschaffing van deze plafonds vanaf 65 jaar of 45 jaar loopbaan

Het Koninklijk Besluit dat de voorwaarden van de toegelaten activiteit voor de begunstigden van een wettelijk pensioen wijzigt, werd in januari 2015 in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. Sinds januari 2015 moet u uw beroepsinkomsten niet meer beperken:

  •   indien u een loopbaan van 45 jaar hebt op het moment dat u uw wettelijk pensioen opneemt;
  •   en in ieder geval vanaf 1 januari van het jaar van uw 65ste verjaardag.

De voorwaarden van leeftijd en beroepsloopbaan zijn niet meer cumulatief.

Lees meer