uw toekomst verdient een expert

De pensioenbonus vanaf 2014

Door Amonis op woensdag 24 april 2013

De pensioenbonus zal vanaf 2014 identiek zijn voor zelfstandigen, loontrekkenden en ambtenaren. Hij wordt toegekend aan iedereen die minstens 1 jaar verder blijft werken na het moment waarop hij recht heeft op vervroegd wettelijk pensioen of bij een beroepsactiviteit na de wettelijke pensioenleeftijd. Het bedrag stijgt ten slotte naargelang de periode waarmee de beroepsactiviteit verlengd wordt.

Lees meer