uw toekomst verdient een expert

1 juli 2014 : kinderbijslag gelijkgeschakeld met die van werknemers en ambtenaren

Door Amonis op dinsdag 4 maart 2014

Vanaf 1 juli 2014 worden de 2 laatste ongelijkheden afgeschaft tussen kinderbijslag voor kinderen van zelfstandigen en voor kinderen van loontrekkenden en ambtenaren :

  • het toegekende bedrag voor het 1ste kind van een zelfstandige wordt gelijkgeschakeld met dat van loontrekkenden en ambtenaren;
  • de leeftijdsbijslag voor het jongste of enige kind wordt ook toegekend aan zelfstandigen.

Lees meer