uw toekomst verdient een expert

Ontdek het nieuwe pensioenproduct: de POZ

Door Amonis op donderdag 8 maart 2018

Binnenkort kan u als zelfstandig natuurlijk persoon genieten van een nieuw fiscaal vehikel om uw aanvullend pensioen op te bouwen.

Ook al blijft het VAP fiscaal de meest voordelige formule, de maximale bijdrage blijft beperkt tot € 3.666,85 per jaar. De POZ (de tegenhanger van de Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders) geeft u dus de mogelijkheid om de opbouw van uw aanvullend pensioen op een voordelige manier aan te vullen.

UW VOORDELEN:

  • aanvullend op uw VAP
  • een potentieel hogere bijdrage: berekend volgens de “80%-regel”
  • fiscaal aftrekbare bijdrage: u recupereert 30%
  • minimale belasting van uw pensioenkapitaal : 10% na de parafiscale inhoudingen

U KUNT HIERVAN PROFITEREN:

  • indien u zelfstandige in hoofdberoep bent – of in bijberoep gedurende minstens 3 jaar – handelend als natuurlijk persoonlijk
  • en u hebt uw wettelijk pensioen niet opgenomen


WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN?
De wet voorziet dat POZ contracten vanaf eind juni 2018 ondertekend kunnen worden. Ondertussen keurt de Algemene Vergadering van Amonis in mei het POZ-reglement goed.

Hou er ook rekening mee dat u over uw fiscale aangifte voor 2017 moet beschikken om een POZ af te sluiten.

Ten gepaste tijden zal Amonis contact opnemen met zijn leden om deze nieuwe opportuniteit van een contract POZ voor te stellen.

 

Lees meer

Uitstel pensioenopname

Door Amonis op dinsdag 22 december 2015

Naast het uitstellen van het wettelijk pensioen overweegt de regering ook de opname van de kapitalen uit de 2de pensioenpijler uit te stellen. De bedoeling is om de opname van het aanvullende pensioen te linken aan het wettelijke pensioen. De bedragen opgebouwd in de tweede pijler zouden dan niet meer kunnen worden opgenomen vóór de wettelijke pensioenleeftijd, eventueel wel op de vervroegde wettelijk pensioenleeftijd.

Hiermee wil de regering het aanvullend karakter van de tweede pensioenpijler versterken ten opzichte van de eerste pijler. Deze maatregel zou al vanaf 2016 in werking kunnen treden, met een overgangsfase voor bepaalde leeftijdscategorieën.

Lees meer