uw toekomst verdient een expert

Meewerkende echtgenoten

Sinds 1 juli 2005 is er het verplichte maxistatuut voor meewerkende echtgenoten. Daardoor bent u sociaal beschermd en kan u, net als uw partner, een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen opbouwen. Zo geniet u naast een goed rendement, van een ruim pensioen, fiscale voordelen en extra waarborgen.

Het verplichte maxistatuut voor meewerkende echtgenoten biedt dezelfde persoonlijke sociale bescherming als de zelfstandige in hoofdberoep: kinderbijslag, verzekering voor gezondheidszorgen, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

 Terug naar het luik sociaal VAP.