uw toekomst verdient een expert

Uw pensioen in alle veiligheid

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep kunnen van het gewoon Vrij Aanvullend Pensioen (VAP) gebruik maken om een pensioenkapitaal op maat samen te stellen terwijl ze profiteren van de gunstige fiscale voorwaarden van de 2de pijler. Deze voordelige fiscaliteit geldt voor uw stortingen en voor uw pensioenkapitaal van uw vrij aanvullend pensioen.
De eindleeftijd van uw contract is afhankelijk van de opname van uw wettelijk pensioen. U kan dan uw pensioen opnemen in kapitaal, lijfrente of vaste termijnrente. Overlijdt u voor uw pensioen, dan wordt uw spaargeld gestort aan de begunstigden van uw keuze. Naar de infofiche.

Voordelen

Fiscale aftrek
In 2019 kan u tot 3.256,87 euro aftrekken van uw belastingen. U recupereert tot 62% van uw investering* ! Meer

Stevig rendement
In 2019 bedraagt de minimum gewaarborgde basisintrest 1,40%.
Dit minimum gewaarborgd rendement voor uw VAPZ wordt elk jaar vastgelegd en is van toepassing: 

Globaal Rendement: 3,20% in 2017

Jaarlijkse winstdeelname

De basisintrest kan verhoogd worden met een jaarlijkse winstdeelname. Aangezien Amonis geen aandeelhouders vergoedt, vloeit alle winst terug naar haar leden. 

Geen beheerskosten en beperkte instapkosten

Aangezien er geen beheerskosten zijn als u jaarlijks stort en beperkte instapkosten, verhoogt de rentabiliteit van uw kapitaal. Tip voor een optimaal rendement: Stort jaarlijks in januari in plaats van december en bouw zo bijkomend kapitaal op!

VAPZ maximum

Hoeveel mag u in uw VAPZ storten? Het bedrag dat u in uw vrij aanvullend pensioen mag storten is wettelijk begrensd.
Bereken hier uw VAPZ maximum voor het gewoon Vrij Aanvullend Pensioen.

Vapz vergelijken gewoon vs. sociaal

De eigenschappen van een gewoon Vrij Aanvullend Pensioen zijn vergelijkbaar met die van een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. Toch zijn er enkele verschillen tussen deze producten.

Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen             Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen
Voor zelfstandigen en geconventioneerde zorgverleners(werknemers of ambtenaren) Enkel voor zelfstandigen
Solidariteitsstelsel (4 solidariteitsprestaties) Geen solidariteitsstelsel
Fiscaal aftrekbaar bedrag: tot 3.747,19 euro in 2019, hetzij 9,40% van het referentie-inkomen Fiscaal aftrekbaar bedrag: tot 3.256,87 euro in 2019, hetzij 8,17% van het referentie-inkomen
Financiering: Persoonlijke stortingen en sociale voordelen RIZIV Financiering enkel door persoonlijke stortingen

* De fiscale behandeling hangt af van uw individuele situatie en kan in de toekomst wijzigen.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiĆ«le situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak