uw toekomst verdient een expert

Uw pensioen in alle veiligheid

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep kunnen van het gewoon VAP gebruik maken om een pensioenkapitaal op maat samen te stellen terwijl ze profiteren van de gunstige fiscale voorwaarden van de 2de pijler. Deze voordelige fiscaliteit geldt voor uw stortingen en voor uw pensioenkapitaal van uw vrij aanvullend pensioen.
U kiest de eindleeftijd van uw contract (minstens 60 jaar) bij uw aansluiting. Daarna kan u uw pensioen opnemen in kapitaal, lijfrente of vaste termijnrente. Overlijdt u voor uw pensioen, dan wordt uw spaargeld gestort aan de begunstigden van uw keuze. Naar de infofiche.

Voordelen

Fiscale aftrek
In 2017 kan u tot 3.127,24 euro aftrekken van uw belastingen. U recupereert gemiddeld 60% van uw investering! Meer

Stevig rendement
In 2017 bedraagt de minimum gewaarborgde basisintrest 1,40%.
Dit minimum gewaarborgd rendement voor uw VAPZ wordt elk jaar vastgelegd en is van toepassing: 

Globaal Rendement: 3,20% in 2015

Jaarlijkse winstdeelname

De basisintrest kan verhoogd worden met een jaarlijkse winstdeelname. Aangezien Amonis noch aandeelhouders noch tussenpersonen vergoedt, vloeit alle winst terug naar haar leden. 

Geen beheerskosten en lage instapkosten

Aangezien er geen beheerskosten zijn als u jaarlijks stort en erg beperkte instapkosten, verhoogt de rentabiliteit van uw kapitaal. Tip voor een optimaal rendement: Stort jaarlijks in januari in plaats van december en bouw zo bijkomend kapitaal op!

VAPZ maximum

Hoeveel mag u in uw VAPZ storten? Het bedrag dat u in uw vrij aanvullend pensioen mag storten is wettelijk begrensd.
Bereken hier uw VAPZ maximum voor het gewoon Vrij Aanvullend Pensioen.

Vapz vergelijken gewoon vs. sociaal

De eigenschappen van een gewoon Vrij Aanvullend Pensioen zijn in grote mate vergelijkbaar met die van een sociaal Vrij Aanvullend Pensioen. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen tussen deze producten.

Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen             Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen
Voor zelfstandigen en geconventioneerde zorgverleners(werknemers of ambtenaren) Enkel voor zelfstandigen
Solidariteitsstelsel (4 solidariteitsprestaties) Geen solidariteitsstelsel
Fiscaal aftrekbaar bedrag: tot 3.598,05 euro in 2017, hetzij 9,40% van het referentie-inkomen Fiscaal aftrekbaar bedrag: tot 3.127,24 euro in 2017, hetzij 8,17% van het referentie-inkomen
Vrije keuze in de opnamedatum van het pensioen vanaf de leeftijd van 60 jaar Opname van het pensioen op een leeftijd die vooraf bepaald wordt in de pensioenovereenkomst ( eindleeftijd = min. 60 jaar)
Geen recht op afkoop Recht op afkoop van de verworven reserves vanaf de leeftijd van 60 jaar
Financiering: Persoonlijke stortingen en sociale voordelen RIZIV Financiering enkel door persoonlijke stortingen

 

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiĆ«le situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak