uw toekomst verdient een expert

U kan als zelfstandig natuurlijk persoon genieten van een nieuw fiscaal vehikel om uw aanvullend pensioen op te bouwen.

De POZ (de tegenhanger van de Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders) geeft u de mogelijkheid om de opbouw van uw aanvullend pensioen op een voordelige manier aan te vullen.

Uw voordelen:

U kan hiervan profiteren:


Hoeveel mag u storten in een POZ?

In tegenstelling tot het VAPZ is er geen absoluut plafond vastgelegd voor de stortingen in het kader van een POZ. Dat betekent echter niet dat de stortingen onbegrensd zijn! U moet inderdaad rekening houden met de 80%-regel die stelt dat uw totaal pensioenkapitaal van de eerste en de tweede pijler niet meer mag bedragen dan 80% van uw laatste ‘normale’ jaarlijkse bezoldiging.

Contacteer ons om deze complex berekening voor u te maken.

Hoe gebeurt de eindtaxatie?

Wat de eindtaxatie betreft wordt een VAPZ (na aftrek van de solidariteitsbijdrage van 2% en de RIZIV-bijdrage van 3,55% en buiten de winstdeelnames) belast volgens een systeem van fictieve rente. Terwijl de POZ, waarvoor de maatstaf van heffing gelijk is, belast wordt a rato van 10%.

Hoe een POZ afsluiten?

Bel ons op het nummer 0800/96.119 of mail ons voor meer informatie of om uw POZ af te sluiten.

Advies op maat

Wilt u een update van uw financiële situatie? Contacteer onze pensioenadviseurs op het nummer hiernaast of via mail voor vrijblijvend advies.

Vrijblijvende afspraak