uw toekomst verdient een expert

Hoe werkt het?

Een dynamisch model

De bedragen die uw vennootschap stort worden over twee fondsen verdeeld: Optimal Benefit Growth en Optimal Benefit Stability. Vanaf een sleutelmoment in de looptijd van uw contract past het model zich automatisch aan in functie van uw beleggingshorizon: de verdeling over de twee fondsen wordt geherinvesteerd in functie van de overgebleven duurtijd tot uw pensioenleeftijd.
Wanneer uw beleggingshorizon langer is dan of gelijk is aan 12 jaar, wordt 60% van de bijdragen en de reserves belegd in het fonds Optimal Benefit Growth en 40% in het fonds Optimal Benefit Stability. Wanneer er minder dan 12 jaar overblijft tot aan uw pensioenleeftijd, evolueert de samenstelling geleidelijk naar een groter overwicht voor het fonds Optimal Benefit Stability, zonder dat u hiervoor iets moet doen.

Vrijblijvende afspraak